Thứ hai,  17/05/2021

Công tác dân vận góp phần củng cố vững chắc mối quan hệ giữa dân với Ðảng

Ngày 21-1, tại TP Hồ Chí Minh, Ban Dân vận T.Ư tổ chức hội nghị tổng kết công tác dân vận năm 2014, triển khai nhiệm vụ năm 2015. Các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Lê Hồng Anh, Thường trực Ban Bí thư; Lê Thanh Hải, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh dự. Ðồng chí Hà Thị Khiết, Bí thư T.Ư Ðảng, Trưởng Ban Dân vận T.Ư chủ trì hội nghị.

Phát biểu ý kiến khai mạc hội nghị, đồng chí Hà Thị Khiết nêu rõ: Công tác dân vận của Ðảng trong năm qua đã có những chuyển biến tích cực, góp phần vào sự phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm an ninh, quốc phòng… động viên các tầng lớp nhân dân đoàn kết, đồng thuận, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, kế hoạch Nhà nước, nhiệm vụ chính trị của địa phương, xây dựng Ðảng, xây dựng chính quyền vững mạnh.

Về nhiệm vụ trọng tâm công tác dân vận năm 2015, hội nghị thống nhất: Vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân thi đua phát triển sản xuất, kinh doanh, thực hiện các chủ trương của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; Tiếp tục theo dõi sát tình hình, tổng hợp ý kiến nhân dân góp ý vào Dự thảo Văn kiện Ðại hội Ðảng toàn quốc lần thứ XII; phối hợp MTTQ, các tổ chức chính trị – xã hội tiếp tục củng cố, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trong nhân dân…

Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư T.Ư Ðảng, đồng chí Lê Hồng Anh ghi nhận những nỗ lực và thành tích đạt được trong năm 2014 của hệ thống dân vận và đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận toàn quốc. Ðồng chí Lê Hồng Anh nhấn mạnh: Hệ thống dân vận cần tiếp tục tham mưu cho cấp ủy Ðảng lãnh đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, quán triệt sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh và các quan điểm của Ðảng ta về dân vận và công tác dân vận. Trên cơ sở đó, tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Ðảng đối với công tác dân vận, tạo chuyển biến mạnh mẽ về ý thức, tinh thần trách nhiệm của mọi tổ chức, lực lượng, của cả hệ thống chính trị và nhân dân, góp phần củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân đối với Ðảng; tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc và mối quan hệ mật thiết giữa Ðảng, Nhà nước với nhân dân; phát huy sức mạnh to lớn của nhân dân, tạo phong trào cách mạng rộng lớn xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; thực hiện thành công sự nghiệp CNH, HÐH đất nước.

Ðồng chí yêu cầu ngành dân vận tiếp tục tuyên truyền sâu rộng, thực hiện các Nghị quyết, quyết định của Trung ương Ðảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác dân vận gắn với động viên các tầng lớp nhân dân tích cực thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ mà Ðại hội Ðảng các cấp đã đề ra; tổ chức thực hiện giám sát, phản biện; góp ý vào các dự thảo Báo cáo chính trị Ðại hội đảng các cấp và văn kiện Ðại hội khóa XII của Ðảng để các văn kiện của Ðại hội Ðảng thực sự kết tinh trí tuệ của toàn Ðảng, toàn dân, đóng góp thiết thực vào xây dựng Ðảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Ðảng, Nhà nước và chế độ…

Theo Nhandan.vn