Thứ sáu,  07/05/2021
UBND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 1:

Thảo luận và quyết định một số nội dung quan trọng

LSO-Ngày 22/1/2015, UBND tỉnh đã tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 1. Đồng chí Vy Văn Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên họp.

Tại phiên họp, các đại biểu đã được nghe lãnh đạo Sở Xây dựng trình dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành đơn giá xây dựng mới nhà, công trình và vật kiến trúc áp dụng trong công tác bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Sở Nội vụ trình báo cáo về kết quả thực hiện thí điểm thi tuyển chức danh Trưởng phòng của Sở Thông tin và Truyền thông và UBND huyện Văn Lãng, đồng thời đề xuất phương án tổ chức thi tuyển chức danh lãnh đạo cấp phòng của các sở, ban, ngành trực thuộc UBND tỉnh. Sở Kế hoạch và Đầu tư trình bày báo cáo xin chủ trương về Phương án tổ chức, sắp xếp Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đình Lập và Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Lộc Bình.

Đồng chí Vy Văn Thành phát biểu kết luận nội dung cuộc họp

Sau khi nghe ý kiến thảo luận của các sở, ngành, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đã kết luận các nội dung phiên họp. Đối với nội dung dự thảo do Sở Xây dựng trình, đồng chí yêu cầu Sở Xây dựng cần nghiên cứu, xem xét lại nội dung, đồng thời phối hợp với Sở Tài chính để xây dựng lại đơn giá phù hợp với quy định của pháp luật cũng như tình hình thực tiễn tại địa phương để Quyết định nhanh chóng được ban hành.

Đối với báo cáo của Sở Nội vụ, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao kết quả trong việc thực hiện nghiêm công tác thi tuyển cán bộ lãnh đạo quản lý của 2 đơn vị thí điểm. Đồng thời yêu cầu Sở Nội vụ tiếp tục hoàn thiện báo cáo kết quả đã thực hiện, trong đó các kiến nghị cần được xem xét, nghiên cứu tiếp. Thời gian tới, công tác thi tuyển cũng như bổ nhiệm sẽ vẫn được tiến hành theo đúng quy định.

Về việc xin chủ trương Phương án tổ chức, sắp xếp 2 công ty lâm nghiệp, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh kết luận đồng ý phương án chuyển giao nguyên trạng 2 công ty trên cho Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam. Về công việc cần làm trước mắt, sau khi xin ý kiến Thường trực HĐND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư cần có văn bản trả lời phía Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam. Sau đó sẽ có các bước làm việc tiếp theo về từng nội dung cụ thể trong việc chuyển giao.

ĐÌNH QUYẾT