Thứ năm,  06/05/2021
Hội nghị trực tuyến Chương trình xây dựng nông thôn mới:

Xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ chính trị trọng tâm

LSO-Chiều 22/1/2015, tại thủ đô Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc kiểm điểm, đánh giá tình hình thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2014, giải pháp nhiệm vụ năm 2015. Đồng chí Vy Văn Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tham dự tại điểm cầu Lạng Sơn.
Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu Lạng Sơn

Năm 2014, toàn quốc có 785 xã đạt chuẩn, 1.285 xã đạt từ 15 đến 18 tiêu chí; 2.836 xã đạt từ 10 đến 14 tiêu chí, 2.964 xã đạt từ 5 đến 9 tiêu chí; 945 xã đạt dưới 5 tiêu chí và không còn xã trắng tiêu chí về xây dựng nông thôn mới. Bình quân mỗi xã đạt 10 tiêu chí, tăng 5,38 tiêu chí/xã so với năm 2010. Hiện nay đã có 2 đơn vị cấp huyện được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Từ những kết quả đã đạt được, Ban chỉ đạo Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đã đề ra mục tiêu phấn đấu hết năm 2015 sẽ có 20% số xã đạt chuẩn, đảm bảo mỗi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có từ 3 xã đạt chuẩn trở lên và có 5 huyện đạt chuẩn nông thôn mới.

Đối với Lạng Sơn, kết thúc năm 2014, bình quân mỗi xã trên địa bàn đạt 5,75 tiêu chí, tăng 0.95 tiêu chí so với năm 2013. Trong đó, có 2 xã đạt chuẩn, 1 xã đạt 15 tiêu chí, có 22 xã đạt từ 10 đến 14 tiêu chí, có 96 xã đạt từ 5 đến 9 tiêu chí và 86 xã đạt dưới 5 tiêu chí, giảm 35 xã so với năm 2013.

Tại hội nghị có 13 ý kiến phát biểu của đại diện các địa phương và Bộ, ngành về kết quả và kiến nghị đề xuất trong việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Qua nghe báo cáo chung về kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và các ý kiến phát biểu, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cao những kết quả xây dựng nông thôn của các địa phương trong thời gian vừa qua. Thủ tướng yêu cầu tất cả các Bộ, ngành, các địa phương cần coi xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ chính trị trọng tâm. Tuy nhiên, Thủ tướng cũng nhấn mạnh việc thiếu trách nhiệm, thiếu sự quan tâm sâu sát của một số địa phương. Nhất là trong việc sử dụng thiếu hiệu quả, lãng phí nguồn lực đầu tư. Một số chính sách ban hành chưa đi vào cuộc sống còn hạn chế. Qua đó, Thủ tướng đã chỉ đạo các Bộ, ngành, Ban chỉ đạo Trung ương trong thời gian tới tập trung ra soát và xây dựng lại một số chính sách quan trọng như: Chính sách ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất nông nghiệp; khuyến khích doanh nghiệp đầu tư sản xuất nông nghiệp – công nghiệp – dịch vụ trên địa bàn nông thôn; hỗ trợ đào tạo nghề cho lao động nông thôn; tín dụng ưu đãi cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo; chính sách phát triển các vùng cao, vùng xâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số.

ANH DŨNG