Thứ ba,  18/05/2021

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh tham dự AMM Retreat tại Malaysia

Nhận lời mời của Bộ trưởng Ngoại giao Malaysia Dato’ Sri Anifah Hj Aman, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh sẽ tham dự Hội nghị hẹp Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN (AMM Retreat) tại Kota Kinabalu, Malaysia từ ngày 27-28/01/2015.

Đây là Hội nghị đầu tiên của các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN nhằm xác định định hướng hoạt động của ASEAN trong năm Chủ tịch ASEAN 2015 của Malaysia.

Bên cạnh việc tập trung triển khai các quyết định của Cấp cao ASEAN-25 (tháng 11/2014) trong đó có việc xây dựng Tầm nhìn ASEAN sau 2015 và cải tiến tổ chức bộ máy và cơ chế hoạt động của ASEAN, Hội nghị sẽ thảo luận những định hướng trọng tâm và ưu tiên hoạt động của ASEAN năm 2015, quan hệ đối ngoại của ASEAN và vai trò trung tâm của ASEAN trong cấu trúc khu vực đang định hình cũng như trao đổi về những vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm.

Tại Hội nghị, Việt Nam sẽ tiếp tục phát huy tinh thần chủ động, tích cực và có trách nhiệm trong việc thảo luận để xác định phương hướng và trọng tâm hoạt động của ASEAN trong năm 2015 cũng như đóng góp ý kiến thực chất và thiết thực cho việc đưa ra những quyết định về những vấn đề quan trọng của ASEAN tại Hội nghị.

Theo CPV