Thứ tư,  19/05/2021

Phát triển đảng ở Đoàn thanh niên Lạng Sơn

LSO-Nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm của tổ chức Đoàn trong xây dựng Đảng, đặc biệt là công tác phát triển đảng viên trẻ từ đoàn viên, năm 2014 Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đẩy mạnh Cuộc vận động “Đoàn viên thanh niên phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam”.
Kết nạp đảng viên mới cho đoàn viên – Ảnh: NGUYỄN HOÀNG TÙNG

Theo đó, các cấp bộ Đoàn từ tỉnh đến cơ sở đã tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục, nâng cao nhận thức, xây dựng lý tưởng phấn đấu vào Đảng cho đoàn viên thanh niên. Nội dung tuyên truyền, giáo dục từng bước đi vào chiều sâu, trọng tâm là tuyên truyền, Chủ nghĩa Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, lịch sử và truyền thống vẻ vang của dân tộc, của Đảng Cộng sản Việt Nam và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, các bài học lý luận chính trị của Đoàn. Tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị về tuổi trẻ với Đảng, về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Tổ chức các cuộc thi viết tay trong đoàn viên “Tìm hiểu về chủ nghĩa Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh”, “Tìm hiểu về chủ quyền biển đảo Việt Nam”, “Điện Biên Phủ trong trái tim tôi”, “Tìm hiểu về 70 năm truyền thống quân đội nhân dân Việt Nam”… thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia. Thông qua đó, các cấp bộ Đoàn đã thực hiện hiệu quả việc truyền thụ, giác ngộ lý tưởng cách mạng, nhiệm vụ chính trị của quê hương, đất nước và yêu cầu của công tác xây dựng Đảng, phát triển đảng viên trong thời kỳ mới cho đoàn viên thanh niên. Tổ chức Đoàn đã đoàn kết và phát huy tinh thần xung kích tình nguyện của tuổi trẻ tham gia phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, tạo điều kiện, môi trường để thanh niên rèn luyện, cống hiến, từ đó lựa chọn, bồi dưỡng giới thiệu nguồn đoàn viên có chất lượng cho Đảng xem xét, kết nạp.

Đồng thời, các cấp bộ Đoàn tăng cường công tác tham mưu với cấp uỷ cử các đảng viên trẻ đi bồi dưỡng công tác Đảng; tham mưu thực hiện nhiệm vụ của cấp uỷ giao, góp phần xây dựng tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh. Với những nỗ lực tích cực, trong năm thanh niên tình nguyện 2014, các cấp bộ Đoàn toàn tỉnh đã giới thiệu được 3.071 đoàn viên ưu tú cho Đảng (vượt 53,55%), trong đó có 1.598 đoàn viên ưu tú được kết nạp Đảng (vượt 59,8% chỉ tiêu đề ra). Nhiều đồng chí sau khi được kết nạp vào Đảng đã phát huy tốt tinh thần trách nhiệm, bản lĩnh chính trị, đạo đức tác phong của người đảng viên và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Cùng với sự chủ động, nỗ lực của các cấp bộ Đoàn, sự phấn đấu rèn luyện của đoàn viên, Cuộc vận động “Đoàn viên phấn đấu trở thành đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam” đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần ổn định và phát triển số lượng kết nạp Đảng từ đoàn viên hàng năm, chất lượng tổ chức cơ sở Đảng, cơ sở Đoàn và chất lượng đoàn viên ưu tú và đảng viên trẻ được nâng cao.

Tuổi trẻ Lạng Sơn hưởng ứng tuyên truyền bảo vệ tài nguyên và môi trường – Ảnh: THẾ BẢO

Những kết quả đạt được trong Năm Thanh niên tình nguyện khẳng định, tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Lạng Sơn đã phát huy được vai trò, trách nhiệm trong công tác xây dựng Đảng, đặc biệt là công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên trẻ cho Đảng, đáp ứng cơ bản chỉ tiêu phát triển đảng. Với tinh thần xung kích, tình nguyện, đoàn kết và sáng tạo, tuổi trẻ Lạng Sơn quyết tâm thực hiện thành công chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XV đã đề ra.

Nguyễn Hoàng Tùng - Bí thư Tỉnh Đoàn