Chủ nhật,  09/05/2021

Tổng kết công tác đối ngoại địa phương năm 2014

LSO-Sáng 27/1/2015, Bộ Ngoại giao phối hợp với các địa phương tổ chức hội nghị giao ban trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác đối ngoại địa phương năm 2014, triển khai phương hướng và nhiệm vụ năm 2015. Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Hồ Xuân Sơn chủ trì hội nghị. Tại điểm cầu Lạng Sơn, tham dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Bình, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh và đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh.
Tại điểm cầu Lạng Sơn

Theo báo cáo đề dẫn tại hội nghị, năm 2014, các địa phương đã quán triệt sâu sắc việc thực hiện Nghị quyết 22-NQ/TW của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế và Nghị quyết 31 của Chính phủ ban hành chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 22.

Theo đó, về chính trị đối ngoại đã được các địa phương quan tâm, đẩy mạnh. Trong năm 2014 đã có 53 thỏa thuận hợp tác cấp địa phương mới được ký kết, trải rộng trên khắp các khu vực trên thế giới. Bên cạnh đó, các địa phương đã ký 150 Bản ghi nhớ hợp tác với các doanh nghiệp, tổ chức nước ngoài nhằm tranh thủ ngoại lực cho phát triển kinh tế, xã hội địa phương. Về kinh tế đối ngoại, mặc dù trong bối cảnh kinh tế thế giới còn nhiều khó khăn nhưng các địa phương đã thu hút được nhiều nguồn hỗ trợ và nguồn đầu tư từ nước ngoài. Năm 2014, tổng vốn ODA và vốn vay ưu đãi ký kết đã đạt 4,019 tỷ USD. Tổng giá trị FDI (đầu tư nước ngoài) cả cấp mới và tăng vốn tại các địa phương đạt 20,23 tỷ USD. Trong năm đã có 60 quốc gia và vùng lãnh thổ đăng ký mới 1.588 dự án tại 54/63 tỉnh, thành. Ngoài ra, các công tác khác như công tác phi chính phủ nước ngoài, công tác văn hóa đối ngoại, công tác biên giới lãnh thổ… đều được các địa phương quán triệt thực hiện tốt.

Tại hội nghị, đại biểu một số địa phương như Đà Nẵng, Hà Nội, Hà Giang… đã chia sẻ kinh nghiệm thành công cũng như đưa ra nhiều kiến nghị cần giải quyết để công tác đối ngoại địa phương được triển khai hiệu quả hơn. Đối với tỉnh biên giới Lạng Sơn, các hoạt động đối ngoại trong năm 2014, địa phương đã bám sát chủ trương, đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh. Các công tác đối ngoại được tỉnh quan tâm triển khai thực hiện theo hướng trọng tâm, trọng điểm, thiết thực và tiết kiệm.

Phát biểu tại hội nghị, thứ trưởng Hồ Xuân Sơn nêu rõ, năm 2015 là năm kỷ niệm nhiều ngày lễ lớn, cũng như nhiều sự kiện lớn được tổ chức. Vì thế, công tác đối ngoại cần được triển khai tích cực và hiệu quả hơn nữa trên các mặt như các chương trình, hành động của địa phương về hội nhập quốc tế; tăng cường xúc tiến quảng bá thu hút đầu tư nước ngoài; kiện toàn bộ máy làm công tác ngoại vụ; đẩy mạnh hỗ trợ địa phương hội nhập quốc tế; nâng cao hiệu quả phối hợp giữa Bộ Ngoại giao với địa phương…

TRÍ DŨNG