Chủ nhật,  09/05/2021

Cấp thiết tìm nguồn vốn xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

Ngày 27-1, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo quốc gia thực hiện Ðề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013 - 2020 (Ban Chỉ đạo 896) tổ chức họp tổng kết công tác năm 2014. Ðồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng ban Chỉ đạo 896 chủ trì cuộc họp.

Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư có vai trò quan trọng trong triển khai các nội dung cải cách tại Luật Căn cước công dân, Luật Hộ tịch, là một trong những nội dung quyết định sự thành công của Ðề án 896. Tuy nhiên, qua nhiều lần thảo luận, đến nay, dự án khả thi để xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư vẫn chưa được phê duyệt. Nguyên nhân do việc tìm nguồn vốn cho dự án gặp rất nhiều khó khăn, thủ tục thực hiện mất nhiều thời gian,…

Phát biểu ý kiến tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thay mặt Ban Chỉ đạo 896, đánh giá cao nỗ lực của các ngành, đặc biệt là Bộ Tư pháp và Văn phòng Ban Chỉ đạo, với thành công lớn là việc thông qua Luật Căn cước công dân, Luật Hộ tịch. Tuy nhiên, Phó Thủ tướng đánh giá, việc triển khai Ðề án vẫn còn nhiều hạn chế, chưa bảo đảm được tiến độ đề ra, chưa lo được nguồn vốn để xây dựng dự án khả thi,… Do đó, việc tháo gỡ khó khăn về nguồn vốn để có thể phê duyệt dự án khả thi là cấp thiết và cần làm ngay. Phó Thủ tướng hoan nghênh và đồng tình với chủ trương xã hội hóa, thuê ngoài dịch vụ viễn thông và công nghệ,… trên tinh thần bảo đảm tốt an toàn, an ninh; giao Bộ Công an tiếp thu tinh thần này và triển khai sớm.

Về việc tổ chức thông tin cho Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Phó Thủ tướng lưu ý, Luật Căn cước công dân đã quy định các nguồn thông tin được thu thập phải bảo đảm hiệu quả, tiết kiệm, tận dụng tối đa những thông tin sẵn có và hạn chế việc làm phiền người dân trong quá trình thu thập thông tin. Về việc cấp Số định danh cá nhân, Bộ Công an cần phối hợp với các bộ, ngành nghiên cứu, tham khảo các nước có đặc điểm giống Việt Nam, bảo đảm không xảy ra bất cập, lãng phí. Phó Thủ tướng yêu cầu Văn phòng Ban Chỉ đạo sớm hoàn thiện dự thảo kế hoạch năm 2015, làm cơ sở cho các bộ, ngành xây dựng kế hoạch triển khai tại đơn vị mình; các thành viên Ban Chỉ đạo 896 cần chủ động đề cao trách nhiệm, phối hợp với nhau để hoàn thành tốt hơn Ðề án 896.

Theo Nhandan.vn