Chủ nhật,  09/05/2021

Chủ động kiểm tra, giám sát phục vụ đại hội đảng các cấp

Ngày 27-1, Ủy ban Kiểm tra T.Ư tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Ðảng năm 2014 và triển khai nhiệm vụ năm 2015. Các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Lê Hồng Anh, Thường trực Ban Bí thư; Ngô Văn Dụ, Bí thư T.Ư Ðảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra T.Ư, chủ trì; đại diện lãnh đạo các ban đảng T.Ư, các cơ quan T.Ư; đại diện Thường trực, chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra (UBKT) các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc T.Ư dự hội nghị.

Khai mạc Hội nghị, đồng chí Ngô Văn Dụ nêu vấn đề để các đại biểu tập trung, làm rõ những nhân tố, vấn đề mới tác động đến công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Ðảng. Từ đó, thảo luận, xác định những nhiệm vụ trọng tâm, đề xuất biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, khả thi, sát với nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Ðảng, cũng như tình hình, điều kiện thực tế của địa phương, cơ quan, đơn vị. Các đại biểu trao đổi về những biện pháp tăng cường giám sát, nắm tình hình tổ chức đảng và đảng viên, nhất là những nơi nội bộ có biểu hiện mất đoàn kết, có dấu hiệu sai phạm, có vấn đề phức tạp nảy sinh, bức xúc mà đảng viên và nhân dân phản ánh, tạo cơ sở và sự chủ động cho công tác kiểm tra, phục vụ Ðại hội đảng bộ các cấp; đề xuất, góp ý sửa đổi, bổ sung những quy định trong công tác xây dựng Ðảng, góp phần chuẩn bị các văn kiện trình đại hội đảng các cấp và Ðại hội XII của Ðảng, trực tiếp là những vấn đề liên quan đến công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Ðảng, công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí…

Phát biểu ý kiến chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Lê Hồng Anh khẳng định sự quan tâm của Bộ Chính trị, Ban Bí thư đối với công tác kiểm tra, giám sát của Ðảng, nhất là trong bối cảnh chính trị, kinh tế thế giới và khu vực có nhiều diễn biến phức tạp, ảnh hưởng lớn đến nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ của đất nước. Ðánh giá cao những thành tích và kết quả của cấp ủy các cấp trong công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Ðảng năm 2014, đồng thời chỉ ra một số khuyết điểm, hạn chế cần khắc phục, phân tích nguyên nhân khách quan và chủ quan, đồng chí đề nghị, trong thời gian tới, UBKT T.Ư và UBKT các cấp cần tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện tốt hơn nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo quy định của Ðiều lệ Ðảng, nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Ðảng; tiếp tục triển khai thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên về công tác kiểm tra, giám sát việc chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, chế độ công tác; việc chỉ đạo và tổ chức thực hiện cải cách thủ tục hành chính, cải cách tư pháp; việc điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án, nhất là những vụ án nghiêm trọng, gây bức xúc trong dư luận xã hội; kiểm tra, giám sát việc tuyển dụng, quy hoạch, luân chuyển, đào tạo, đề bạt, bố trí, sử dụng cán bộ… Chú trọng kiểm tra, giám sát người đứng đầu tổ chức Ðảng, Nhà nước, Mặt trận và các đoàn thể nhân dân các cấp trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Ðể thực hiện tốt các nhiệm vụ nêu trên, đồng chí Lê Hồng Anh chỉ rõ, các cấp ủy cần chủ động nắm tình hình, phối hợp với các cơ quan chức năng tiếp nhận và xử lý kịp thời, thận trọng các nguồn thông tin phản ánh về tổ chức đảng, đảng viên, nếu có dấu hiệu vi phạm phải kịp thời xem xét, quyết định kiểm tra; xử lý kịp thời những vấn đề phát sinh trước đại hội đảng bộ; các cấp chủ động tham gia nhận xét, đánh giá cán bộ phục vụ công tác nhân sự đại hội, bảo đảm khách quan, trung thực, chính xác; đi sâu nhận xét, đánh giá về tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, phong cách làm việc, năng lực lãnh đạo, quản lý và tổ chức thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao, kết quả khắc phục khuyết điểm, yếu kém theo tinh thần Nghị quyết T.Ư 4, khóa XI về xây dựng Ðảng, quy định những điều cán bộ, công chức, đảng viên không được làm; việc thực hiện kê khai và công khai tài sản, thu nhập; uy tín trong cơ quan, đơn vị. Cấp ủy và UBKT các cấp cần xây dựng kế hoạch tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Ðảng và kết quả thực hiện quy chế làm việc của UBKT nhiệm kỳ Ðại hội XI; chuẩn bị tốt nhân sự tham gia UBKT các cấp nhiệm kỳ tới, đủ tiêu chuẩn về phẩm chất chính trị, đạo đức, năng lực, trình độ, bản lĩnh, phương pháp công tác, có kinh nghiệm trong công tác xây dựng Ðảng, bảo đảm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Theo Nhandan.vn