Thứ bảy,  15/05/2021
Lạng Sơn

Khai mạc triển lãm chuyên đề "Đảng Cộng sản Việt Nam 85 năm xây dựng và trưởng thành"

LSO-Sáng 28/1/2015, tại Bảo tàng Tổng hợp tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức lễ khai mạc triển lãm chuyên đề "Đảng Cộng sản Việt Nam 85 năm xây dựng và trưởng thành".
Cắt băng triển lãm

Dự lễ khai mạc có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành và đoàn thể của tỉnh; lãnh đạo thành phố; cùng đông đảo cán bộ, học sinh, nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Cách đây 85 năm, ngày 3/2/1930, dưới sự lãnh đạo của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời. Đây là sự kiện đánh dấu bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử của giai cấp công nhân  và phong trào Cách mạng Việt Nam. Trải qua 85 năm xây dựng và trưởng thành, với những thắng lợi to lớn của cách mạng Việt Nam trong quá khứ và trong công cuộc đổi mới hiện nay, Đảng Cộng sản xứng đáng là ngọn cờ duy nhất và tập hợp toàn dân tộc Việt Nam vững bước vào thời kỳ đổi mới, phát triển và hội nhập quốc tế.

Các đại biểu xem triển lãm

Đợt triển lãm chuyên đề nhằm giới thiệu với công chúng 150 hình ảnh, tư liệu, tranh áp phíc, tranh cổ động bao gồm 3 nội dung chính: Phần 1, sự ra đời của Đảng cộng sản Việt Nam qua các kỳ Đại hội Đảng toàn quốc. Phần 2, những kỳ tích của dân tộc Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng từ năm 1930 đến nay. Phần 3, những thành tựu nổi bật của Đảng bộ, chính quyền nhân dân các dân tộc Lạng Sơn dưới sự lãnh đạo của Đảng. Đợt triển lãm này sẽ mở cửa phục vụ công chúng từ 28/1 đến 10/2/2015.

Phan Cầu