Thứ bảy,  08/05/2021

Tiếp tục củng cố, nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân

Ngày 28/1, tại Hà Nội, Ban Đối ngoại Trung ương tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác đối ngoại nhân dân năm 2014 và triển khai nhiệm vụ năm 2015. Đồng chí Lê Hồng Anh - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư tới dự và phát biểu chỉ đạo. 

 

 

 Đồng chí Lê Hồng Anh – Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư
phát biểu chỉ đạo Hội nghị (Ảnh: Khánh Linh)

Tham dự Hội nghị có trên 200 đại biểu làm công tác đối ngoại nhân dân đại diện cho các bộ, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể và tổ chức nhân dân ở Trung ương và một số địa phương.

Báo cáo tổng kết của Ban Đối ngoại Trung ương và tham luận của các đại biểu dự Hội nghị cho thấy: Năm 2014, trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực có nhiều biến động, diễn biến phức tạp, hoạt động đối ngoại của các đoàn thể, tổ chức nhân dân đã được triển khai rất tích cực, hiệu quả; góp phần tăng cường quan hệ đoàn kết, hữu nghị, hợp tác với nhân dân các nước, củng cố môi trường hòa bình, ổn định; chủ động, tích cực hội nhập quốc tế, tranh thủ các nguồn lực nước ngoài và hợp tác quốc tế để góp phần phát triển kinh tế – xã hội; tập hợp, đoàn kết người Việt Nam ở nước ngoài; tăng cường công tác thông tin đối ngoại…, đặc biệt là trong tham gia đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo và trong lĩnh vực dân chủ, nhân quyền.

Các đại biểu cũng thẳng thắn nêu rõ những thách thức của tình hình và những hạn chế, khó khăn đang đặt ra cho công tác đối ngoại nhân dân, nhất là về chính sách, cơ chế, thông tin và kinh phí, nhân lực. 

 

Hội nghị Tổng kết công tác đối ngoại nhân dân năm 2014 và triển khai công tác
 năm 2015 (Ảnh: Khánh Linh)

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Lê Hồng Anh đánh giá cao và nhiệt liệt biểu dương những đóng góp tích cực của các đoàn thể, tổ chức nhân dân trong cả nước và của công tác đối ngoại nhân dân vào những thành tựu đối ngoại chung của đất nước trong năm 2014.

Về nhiệm vụ của công tác đối ngoại nhân dân trong năm 2015, đồng chí Lê Hồng Anh nhấn mạnh: Cần chủ động tổng kết, rút ra các bài học kinh nghiệm để sẵn sàng tham gia bảo vệ chủ quyền, lợi ích quốc gia, đấu tranh chống các thông tin xuyên tạc, luận điệu sai trái trên nguyên tắc bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng, tuân thủ pháp luật, thể hiện quan điểm đúng đắn và lập trường chính nghĩa của ta; tiếp tục đổi mới, triệt để thực hành tiết kiệm, đảm bảo tính thiết thực, nâng cao hiệu quả trong hoạt động đối ngoại nhân dân, làm tốt công tác phi chính phủ nước ngoài; tăng cường hơn nữa sự phối hợp thống nhất giữa các đoàn thể, tổ chức nhân dân Việt Nam trong hoạt động đối ngoại nhân dân, giữa đối ngoại nhân dân với đối ngoại Đảng và ngoại giao Nhà nước; tăng cường công tác chỉ đạo, nâng cao năng lực đối ngoại cho các đoàn thể, tổ chức nhân dân.

Đồng chí Lê Hồng Anh cũng yêu cầu các cơ quan chức năng tích cực nghiên cứu để có các giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi để tiếp tục phát triển công tác đối ngoại nhân dân trong thời gian tới.

Phát biểu bế mạc Hội nghị, đồng chí Hoàng Bình Quân – Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương đã tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Lê Hồng Anh – Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư và kiến nghị của các đại biểu, làm rõ thêm các nhiệm vụ và yêu cầu đặt ra đối với công tác đối ngoại nhân dân trong năm 2015 và các biện pháp nhằm củng cố lực lượng, nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân, phát huy hơn nữa lợi thế của hoạt động đối ngoại nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ quan trọng đã đề ra.

Theo Dangcongsan.vn