Chủ nhật,  16/05/2021
Sở Nội vụ - Tỉnh đoàn:

Ký kết phối hợp đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước

LSO-Chiều 29/1/2015, Sở Nội vụ Lạng Sơn và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức ký kết phối hợp “Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước và biểu dương khen thưởng các điển hình tiên tiến giai đoạn 2015 – 2020”. Dự buổi lễ có đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ và Tỉnh đoàn Lạng Sơn.

Theo đó, hai bên sẽ phối hợp làm tốt công tác phát hiện, bồi dưỡng, biểu dương, khen thưởng và thi đua, trong đó, Ban Thi đua – Khen thưởng của Sở Nội vụ sẽ thường xuyên thông tin kịp thời những chủ trương mới về công tác thi đua, khen thưởng tới Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh; phối hợp cùng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tổ chức bồi dưỡng, đào tạo, tập huấn nâng cao nhận thức và năng lực cho đội ngũ cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi về kỹ năng tổ chức và tham gia các phong trào thi đua… Đối với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh, thời gian tới sẽ thường xuyên tổ chức các hội nghị, hội thảo, tọa đàm trao đổi kinh nghiệm về các phong trào thi đua, lồng ghép các nội dung công tác thi đua, khen thưởng vào các hoạt động, các buổi sinh hoạt của các cấp bộ đoàn, hội, đội từ cơ sở, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn; kịp thời thông tin cho Ban Thi đua – khen thưởng của Sở Nội vụ về những gương đoàn viên, thanh niên điển hình trong công tác thi đua…

Lãnh đạo Sở Nội vụ và Tỉnh đoàn Lạng Sơn ký kết chương trình phối hợp

Trong buổi lễ ký kết, 2 đơn vị thống nhất cao về việc phối hợp đề xuất khen thưởng đối với các cá nhân là đoàn viên, hội viên, đội viên có thành tích tiêu biểu trong phong trào thi đua “Lạng Sơn cùng cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”.

TRÍ DŨNG