Thứ ba,  11/05/2021
Đài Phát thanh – Truyền hình:

Tổng kết công tác phát thanh – truyền hình và cộng tác viên

LSO-Ngày 30/1/2015, Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác phát thanh, truyền hình năm 2014 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2015.

Dự hội nghị có đồng chí Nông Văn Thảm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, đại diện các sở, ban ngành phối hợp thực hiện chuyên mục và 11 Đài Truyền thanh – Truyền hình các huyện và thành phố.

Năm 2014, Đài PTTH tỉnh đã tăng số lượng, chất lượng các bản tin thời sự trong ngày, liên kết, hợp tác với các Đài PTTH trong nước nhằm khai thác một cách có hiệu quả các chương trình phát thanh, truyền hình. Đài PTTH đã phát trên sóng phát thanh 12 chuyên mục, 6 chương trình mỗi ngày bằng 3 thứ tiếng Kinh, Tày – Nùng, Dao. Phát trên sóng truyền hình 2.190 bản tin thời sự, 365 bản tin tiếng Trung Quốc, 41 chuyên đề, chuyên mục. Trong năm đã phát 19.955 tin, bài trên sóng phát thanh, truyền hình. Công tác cộng tác viên tiếp tục được Đài PTTH tỉnh chú trọng. Các chuyên mục, trang truyền hình cơ sở tiếp tục được duy trì có hiệu quả với sự tham gia của đông đảo thông tin viên, cộng tác viên.

Phát biểu tại hội nghị đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đánh giá cao những nỗ lực của Đài PTTH tỉnh trong công tác tuyên truyền, cổ vũ các phong trào thi đua trên địa bàn tỉnh. Đồng chí nhấn mạnh, Đài PTTH tỉnh cần tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, nâng cao chất lượng tin, bài nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của bạn xem truyền hình. Năm 2015 sẽ diễn ra nhiều sự kiện trọng đại của đất nước, của tỉnh, vì vậy, cần chủ động tuyên truyền các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nhất là Đại hội Đảng bộ các cấp; tiếp tục mở rộng, phát triển mạng lưới cộng tác viên và có sự định hướng cụ thể theo từng thời điểm cụ thể…

 
Lãnh đạo Đài PTTH tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc

Nhân dịp này, Đài PTTH tỉnh đã tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phát thanh, truyền hình năm 2014.

HOÀNG VƯƠNG