Chủ nhật,  09/05/2021

Tập trung tiếp thu ý kiến nhân dân để chỉnh lý, xây dựng một Bộ luật Dân sự bền vững, lâu dài

Ngày 3/2, tại Hà Nội, Vụ Pháp luật Dân sự - Kinh tế, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2014 và triển khai công tác năm 2015. Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường đến dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Theo Vụ trưởng Vụ Pháp luật Dân sự – Kinh tế Dương Đăng Huệ: Trong năm qua, là một trong những đơn vị có chức năng xây dựng pháp luật của Bộ, Vụ đã trực tiếp tham mưu cho Lãnh đạo Bộ trong việc xây dựng Luật Hôn nhân và gia đình (sửa đổi) đã được thông qua; Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hôn nhân và gia đình. Dự án Bộ luật Dân sự (sửa đổi) được thực hiện theo đúng Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội nhiệm kỳ khóa VIII và đang trong quá trình lấy ý kiến nhân dân. Vụ tham gia soạn thảo 21 dự án Luật, Nghị quyết, trong đó có 13 dự án Luật đã được Quốc hội thông qua; thẩm định 12 dự án Luật và 113 văn bản hướng dẫn Luật; góp ý 662 dự thảo văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL).

Triển khai Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp giai đoạn 2010 – 2014, Vụ đã tổ chức 79 Hội nghị, tọa đàm, lớp bồi dưỡng pháp luật cho doanh nghiệp, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ pháp chế, cán bộ làm công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp thu hút gần 10.000 lượt doanh nghiệp, cán bộ pháp chế, cán bộ làm công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên phạm vi cả nước tham dự. Xây dựng và phát sóng định kỳ hàng tuần 157 chuyên đề “Kinh doanh và pháp luật” trên Đài Tiếng nói Việt Nam và 49 chương trình “Kinh doanh và pháp luật” trên Đài Truyền hình Việt Nam; xây dựng Cẩm nang hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp; thiết lập mạng lưới tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp tại 11 địa phương có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn…

 

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường đến dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.
(Ảnh: TH).

Tuy nhiên, công tác phối hợp trong soạn thảo, thẩm định VBQPPL còn hạn chế. Đội ngũ công chức làm công tác xây dựng, thẩm định, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa, hợp nhất VBQPPL, pháp điển hệ thống QPPL tuy đã được kiện toàn một bước song vẫn còn kiêm nhiệm, thiếu tính chuyên nghiệp…

Trong năm 2015, Vụ sẽ tập trung vào các hoạt động xây dựng, thẩm định, góp ý VBQPPL; Công tác hỗ trợ pháp lý doanh nghiệp theo Nghị định số 66/2008/NĐ-CP, Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp giai đoạn 2015 – 2020, đảm bảo chất lượng và hiệu quả cao hơn so với trước đây…

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường ghi nhận những kết quả đã đạt được của Vụ trong năm qua với khối lượng công việc lớn, thời gian hạn hẹp nhưng đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Chỉ ra những tồn tại và hạn chế, Bộ trưởng đề nghị Vụ Pháp luật Dân sự – Kinh tế cần đề ra phương hướng nhiệm vụ sát thực, trọng tâm, trọng điểm có nhiều giải pháp đột phá tháo gỡ những vướng mắc, hạn chế. Bộ trưởng nhấn mạnh, Vụ cần phát huy truyền thống vốn có, nâng cao hơn nữa năng lực chuyên môn, tinh thần trách nhiệm, công tác phối kết hợp, bám sát đời sống kinh tế – xã hội của đất nước từ đó gặt hái được nhiều kết quả trong năm 2015. Đặc biệt, Bộ trưởng lưu ý Vụ cần tập trung tiếp thu ý kiến của nhân dân, chuyên gia pháp luật… để chỉnh lý, xây dựng một Bộ luật Dân sự bền vững, lâu dài đi vào cuộc sống của người dân và doanh nghiệp.

Theo CPV