Thứ sáu,  14/05/2021

Thủ tướng nước Nga, Chủ tịch Đảng "Nước Nga thống nhất" D.A. Medvedev gửi điện mừng nhân kỷ niệm 85 năm thành lập Đảng ta

Tôi xin gửi tới đồng chí Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam những lời chúc mừng chân thành nhân dịp kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, mà đứng ở cội nguồn thành lập Đảng là người bạn của đất nước chúng tôi, Chủ tịch Hồ Chí Minh, gắn bó với cuộc đấu tranh của nhân dân Việt Nam vì tự do và độc lập. Dưới sự lãnh đạo của Đảng đã hun đúc lên những chiến thắng trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ xâm lược, đã diễn ra việc thống nhất quốc gia, đã giải quyết các nhiệm vụ khôi phục thời hậu chiến và đã tạo nên nền tảng cho sự phát triển kinh tế năng động.

Đảng Cộng sản Việt Nam trước sau như một là lực lượng lãnh đạo của xã hội Việt Nam, tích cực tiến hành chính sách hiện đại hóa và hội nhập của CHXHCN Việt Nam vào nền kinh tế thế giới. Tôi tin tưởng rằng, việc làm sâu rộng thêm sự phối hợp hành động giữa Đảng chính trị Toàn Nga “Nước Nga thống nhất” và Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ tiếp tục thúc đẩy việc củng cố quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Nga – Việt.

Tôi xin đề nghị chuyển những lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến các đồng chí của chúng tôi – ban lãnh đạo và toàn thể các đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Theo CPV