Thứ sáu,  14/05/2021

Đồng chí Tòng Thị Phóng gặp mặt Lớp bồi dưỡng dự nguồn cán bộ cao cấp khóa V

Sáng 4/2, tại Trụ sở Quốc hội, đồng chí Tòng Thị Phóng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội đã có buổi gặp mặt 92 đồng chí học viên Lớp bồi dưỡng dự nguồn cán bộ cao cấp khóa V.

Báo cáo kế hoạch giảng dạy của lớp học, PGS. TS Nguyễn Viết Thảo, Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh cho biết, các đồng chí dự lớp bồi dưỡng dự nguồn cán bộ cao cấp đã phát huy tinh thần trách nhiệm cao trước Đảng, trước nhân dân và nghiên cứu học tập nghiêm túc. Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh coi đây là lớp hình mẫu cho các hệ đào tạo khác nhau góp phần xây dựng Đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ. Đây là bước chuyển biến mới, mạnh mẽ, hiệu quả trong công tác đào tạo của nhà trường.

Để hoàn thành các nhiệm vụ mà Đảng và nhân dân giao phó, đồng chí Tòng Thị Phóng đề nghị mỗi cán bộ dự nguồn cần làm tốt việc tuyên truyên đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước tới nhân dân, coi đây là gốc của mọi công việc. Nhấn mạnh tới tầm quan trọng đặc biệt của công tác cán bộ, đồng chí Tòng Thị Phóng cho rằng, việc đào tạo cán bộ, bồi dưỡng cán bộ là cần thiết và cần làm thường xuyên. Mỗi cán bộ dự nguồn phải nỗ lực nghiên cứu, rèn luyện để khẳng định mình, trang bị kiến thức, nắm bắt tình hình trong nước và quốc tế, công tác an ninh quốc phòng, xây dựng Đảng, củng cố hệ thống chính trị để sẵn sàng nhận mọi nhiệm vụ được Trung ương giao phó.

Đồng chí Tòng Thị Phóng nhấn mạnh việc tổ chức các lớp bồi dưỡng dự nguồn cán bộ cao cấp chính là sự chuẩn bị nguồn cán bộ có quy hoạch, bài bản; đồng chí biểu dương Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đã tổ chức tốt các lớp bồi dưỡng dự nguồn cán bộ cao cấp và qua từng lớp học sẽ có sự đúc rút kinh nghiệm, kiến nghị trong việc tổ chức hiệu quả các lớp học tiếp theo. Đồng chí Tòng Thị Phóng đề nghị qua lớp học này, các đồng chí của lớp bồi dưỡng cần vận dụng các kiến thức đã được trang bị để phát huy hiệu quả trong thực tiễn công việc, phát huy năng lực của mình, phát huy tính tiên phong gương mẫu của người cán bộ, đảng viên…

Theo CPV