Chủ nhật,  16/05/2021
Ban Nội chính Tỉnh ủy triển khai nhiệm vụ năm 2015

Xử lý nghiêm minh hành vi tham nhũng

LSO-Chiều 4/2/2015, Ban Nội chính Tỉnh ủy Lạng Sơn tổ chức hội nghị tổng kết công tác nội chính và phòng chống tham nhũng năm 2014, triển khai nhiệm vụ năm 2015. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Thanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy.
Các đại biểu dự hội nghị

Năm 2014, công tác nội chính đã được triển khai thực hiện nghiêm túc gắn với thực hiện công tác đảm bảo an ninh quốc gia, bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ bí mật của Đảng, Nhà nước. Công tác phòng, chống tham nhũng được cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện. Các hành vi vi phạm, sai phạm được phát hiện qua kiểm tra, thanh tra đã được chấn chỉnh, xử lý. Các vụ án tham nhũng được xét xử nghiêm minh. Qua đó, góp phần giữ vững kỷ cương, pháp luật, trật tự an toàn xã hội.

Năm 2015, các cấp ủy Đảng, chính quyền tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm Luật Phòng, chống tham nhũng. Chú trọng tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng. Thực hiện tốt công tác bảo vệ bí mật của Đảng, Nhà nước gắn với thực hiện công tác đảm bảo an ninh quốc gia. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đấu tranh phòng chống vi phạm pháp luật và tội phạm, công tác thi hành án trên địa bàn. Xử lý nghiêm minh, kịp thời, đồng bộ cả về kỷ luật Đảng, hành chính, kinh tế và hình sự các vụ việc, vụ án tham nhũng, tiêu cực…

Đồng chí Nguyễn Văn Thanh phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Thanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Ban Nội chính cần nắm nắm chắc tình hình, chủ động đề xuất, tham mưu, báo cáo với tỉnh, trung ương về các lĩnh vực công tác, đặc biệt là các lĩnh vực an ninh quốc gia, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, trật tự an toàn xã hội. Tập trung làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ. Thực hiện tốt công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo. Đặc biệt cảnh giác và phá tan âm mưu của mọi thế lực thù địch hòng phá hoại công tác chuẩn bị và tiến hành Đại hội Đảng các cấp. Trong công tác phòng chống tham nhũng, xác định đây là nhiệm vụ khó khăn, phức tạp cần nêu quyết tâm cao, lấy phòng ngừa là chính, kết hợp với xử lý nghiêm minh…

MINH THẢO