Thứ năm,  06/05/2021
Họp trực tuyến toàn quốc công tác giảm nghèo:

Quyết tâm giảm tỷ lệ hộ nghèo dưới 5%

LSO-Chiều 5/2/2015, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc báo cáo kết quả thực hiện công tác giảm nghèo năm 2014 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2015; báo cáo kết quả thực hiện rà soát, sửa đổi, bổ sung chính sách giảm nghèo.

Cùng dự hội nghị với Thủ tướng có Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về giảm nghèo bền vững. Tại điểm cầu Lạng Sơn dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Thanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy; đồng chí Tô Hùng Khoa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo giảm nghèo tỉnh.

Các đại biểu dự hội nghị trực tuyến tại điểm cầu Lạng Sơn

Theo báo cáo từ Ban Chỉ đạo Trung ương về giảm nghèo bền vững giai đoạn 2011 – 2020, tính đến hết năm 2014, tỷ lệ hộ nghèo cả nước giảm từ 1,8-2% (từ 7,8% xuống còn 5,8-6%); riêng tỷ lệ hộ nghèo ở các huyện nghèo giảm bình quân 5%/năm (từ 38,2% năm 2013 xuống còn 33,2% năm 2014), đảm bảo theo kế hoạch đầu năm.

Riêng tỉnh Lạng Sơn, hết năm 2014, toàn tỉnh tỷ lệ hộ nghèo còn 14,9%, giảm 3,1% so với năm 2013.

Để thực hiện mục tiêu giảm nghèo năm 2015 giảm tỷ lệ hộ nghèo trong cả nước còn dưới 5%, các huyện nghèo còn dưới 30%; mục tiêu giai đoạn 2016-2020 tỷ lệ giảm nghèo cả nước bình quân từ 1-1,5%, tại hội nghị, các tỉnh, thành, bộ, ngành đã làm rõ kết quả thực hiện công tác giảm nghèo năm 2014 về tập trung rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung các chính sách giảm nghèo; một số khó khăn, tồn tại và nguyên nhân kết quả giảm nghèo chưa bền vững, tỷ lệ tái nghèo còn cao; tỷ lệ hộ nghèo ở các huyện khó khăn còn ở mức cao; phương hướng, nhiệm vụ thực hiện công tác giảm nghèo năm 2015, giai đoạn 2016-2020.

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ghi nhận kết quả giảm nghèo của cả nước năm 2014. Đồng chí nhấn mạnh, việc xóa đói, giảm nghèo là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của toàn Đảng, toàn dân. Do đó, thời gian tới, các bộ, ngành, địa phương nghiêm túc quán triệt Nghị quyết của Đảng, của Quốc hội, phải coi đây là một tiêu chí quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ. Tiếp tục rà soát, bổ sung cơ chế, chính sách về giảm nghèo, tập trung vào hỗ trợ sản suất, đặc biệt là hỗ trợ chăn nuôi, trồng trọt, nhất là trồng rừng; huy động sử dụng hiệu quả các nguồn lực; tổng kết, đánh giá chương trình giảm nghèo bền vững trong 5 năm qua, đồng thời xây dựng chương trình giảm nghèo giai đoạn 2016 – 2020…

THANH HÒA