Thứ tư,  19/05/2021

Hội nghị Báo cáo viên các tỉnh, thành phố, đảng ủy trực thuộc Trung ương

Ngày 5/2, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương đã tổ chức Hội nghị Báo cáo viên các tỉnh, thành phố, đảng ủy trực thuộc Trung ương tháng 2/2015. Đồng chí Mai Văn Ninh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì Hội nghị.

Tại Hội nghị, đồng chí Đinh La Thăng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải thông báo Kết quả 4 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương Đảng về xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại phục vụ sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; một số nhiệm vụ và giải pháp trong thời gian tới.

Cũng tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe đồng chí Hoàng Quốc Vượng, Thứ trưởng Bộ Công Thương thông báo Kết quả đàm phán Hiệp định thương mại tự do FTA giữa Việt Nam – EU và một số nước khác; triển vọng của Việt Nam trong việc ký kết và thực thi Hiệp định thương mại tự do FTA và Hiệp định thương mại tự do xuyên Thái Bình Dương (TPP).

 

 Các đại biểu tham dự Hội nghị. Ảnh: HT

Kết luận Hội nghị, đồng chí Mai Văn Ninh đã nhấn mạnh một số vấn đề về định hướng tuyên truyền trong thời gian tới như sau: Thứ nhất, cần tiếp tục tuyên truyền về truyền thống vẻ vang của Đảng, luận cứ khoa học và thực tiễn sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam trong suốt 85 năm qua. Từ đó, rút ra bài học kinh nghiệm và vận dụng trong thực tiễn của từng cơ sở và địa phương.

Thứ hai, tập trung tuyên truyền khẳng định những kết quả phát triển kinh tế – xã hội của đất nước, của địa phương, của ngành, năm 2014, tạo không khí phấn chấn ngay từ đầu năm mới 2015. Tuyên truyền, động viên các tầng lớp nhân dân với tinh thần: Đón Tết, vui Xuân, an toàn, tiết kiệm; thực hiện tốt chính sách với người có công, thương binh, gia đình liệt sĩ, cán bộ, chiến sĩ biên giới, hải đảo, người nghèo… để mọi người, mọi nhà đều có Tết; cổ vũ các nét đẹp văn hóa Tết, lễ hội đặc sắc của cộng đồng các dân tộc Việt Nam; chấn chỉnh hoạt động lễ hội, phê phán các hoạt động thương mại, bài trừ những hủ tục mê tín, dị đoan, bạo lực trái với thuần phong mỹ tục của dân tộc.

Đấu tranh phê phán những quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, các phần tử cơ hội, phê phán những tiêu cực trái với quy định của Đảng và Nhà nước, trái với truyền thống và đạo lý tốt đẹp của nhân dân ta. Đề cao tinh thần cảnh giác, giữ vững ổn định chính trị trong dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán.

Thứ ba, để góp phần làm cho giao thông vận tải nước ta phát triển nhanh, bền vững, đồng chí Mai Văn Ninh đề nghị Ban Tuyên giáo các cấp và đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên cả nước tiếp tục tuyên truyền, cổ vũ sự nỗ lực và quyết liệt phấn đấu của toàn ngành Giao thông vận tải, chú trọng đẩy mạnh công tác phổ biến, tuyên truyền, giáo dục pháp luật để làm thay đổi nhận thức của người tham gia giao thông, xây dựng nếp sống văn minh, trật tự, an toàn xã hội; đồng thời tiếp tục vận động các tầng lớp nhân dân ủng hộ các chương trình, dự án phát triển giao thông quốc gia; tích cực tham gia đóng góp xây dựng và tự quản lý giao thông nông thôn, xây dựng nông thôn mới.

Thứ tư, về kết quả đàm phán ký kết các Hiệp định thương mại tự do (FTA) của nước ta với các nước, khi tuyên truyền về vấn đề này, đồng chí Mai Văn Ninh nêu rõ: Trong chỉ đạo đàm phán, ký kết Hiệp định FTA với các quốc gia có liên quan, Đảng, Nhà nước ta đã quán triệt sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác đối ngoại “dĩ bất biến, ứng vạn biến”, kiên định những vấn đề có tính nguyên tắc, kiên quyết giữ vững độc lập, chủ quyền quốc gia.

Thứ năm, về công tác tuyên truyền đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ XII của Đảng, đồng chí Mai Văn Ninh đề nghị Ban Tuyên giáo các cấp bám sát Kế hoạch số 308-KH/BTGTW của Ban Tuyên giáo Trung ương về tuyên truyền đại hội đảng các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, tham mưu giúp cấp ủy xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện.

Hội nghị Báo cáo viên tháng 3/2015 sẽ tổ chức ở khu vực phía Bắc tại Hà Nội vào ngày 10/3; khu vực phía Nam tại thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 12/3.

Theo CPV