Chủ nhật,  09/05/2021
Hội nghị trực tuyến toàn quốc

Triển khai kế hoạch hành động năm vệ sinh ATTP trong lĩnh vực nông nghiệp

LSO-Chiều ngày 6/2/2015, Bộ Nông nghiệp& Phát triển Nông thôn tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai kế hoạch hành động năm vệ sinh ATTP trong lĩnh vực nông nghiệp. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp& Phát triển nông thôn Cao Đức Phát chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, Bộ Nông nghiệp và PTNT đã trình bày kế hoạch hành động năm an toàn VSTP trong lĩnh vực nông nghiệp. Mục tiêu của kế hoạch là năm 2015 tạo chuyển biến rõ nét về đảm bảo ATTP nông lâm thủy sản, trọng tâm là sản phẩm rau, thịt và thủy sản nuôi. Mục tiêu cụ thể là đảm bảo tỷ lệ mẫu giám sát tồn dư thuốc bảo vệ thực vật trong rau vượt ngưỡng giảm 10% so với năm 2014. Tỷ lệ mẫu giám sát tồn dư hóa chất, kháng sinh trong sản phẩm thịt gia súc, gia cầm, thủy sản nuôi giảm 10% so với năm 2014. Tỷ lệ mẫu gám sát ô nhiễm vi sinh trong thịt gia súc, gia cầm vượt ngưỡng giảm 10% so với năm 2014. Để đạt được các mục tiêu đó trong năm 2015, kế hoạch đã đề ra những nhiệm vụ trọng tâm như hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật, tổ chức thực thi chính sách pháp luật như đẩy mạnh tuyên truyền hướng dẫn người dân, tăng cường kiểm tra giám sát.

Lãnh đạo Sở NN& PTNT Lạng Sơn phát biểu tại hội nghị

Tại hội nghị, Sở Nông nghiệp& PTNT Lạng Sơn đã phát biểu ý kiến về công tác kiểm tra kiểm soát công tác nuôi, trồng, chế biến thực phẩm nội địa, công tác kiểm tra thực phẩm nhập khẩu, đảm bảo an toàn cho người dân sử dụng thực phẩm.

Sau các ý kiến phát biểu của các tỉnh, thành phố, kết luận hội nghị, Bộ trưởng Cao Đức Phát đề nghị các địa phương nghiên cứu kế hoạch của Bộ và soạn thảo kế hoạch của địa phương mình; tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn người sản xuất; tăng cường thanh tra, kiểm tra, loại khỏi thị trường những sản phẩm không đạt yêu cầu. Trước mắt cần tăng cường kiểm tra thực phẩm, nhất là sản phẩm thịt gia súc gia cầm, cá nuôi, rau củ quả… để đảm bảo ATTP cho người dân đón Tết vui tươi, an toàn.

MH