Thứ hai,  04/12/2023

Thực hiện Nghị quyết 14: Kết quả bước đầu

(LSO) – Thực hiện Nghị quyết số 14, ngày 4/5/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về thực hiện việc không tổ chức mời khách ăn “bữa phụ” trước tiệc cưới. Trong hơn 2 năm qua, các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức, đoàn thể tích cực triển khai, đẩy mạnh tuyên truyền, qua đó, bước đầu tạo được chuyển biến tích cực.

     Triển khai đồng bộ

Là người theo dõi khá thường xuyên về công tác này, ông Nguyễn Ngọc Ánh, Trưởng Phòng Tuyên truyền, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cho biết: Các đảng bộ trực thuộc Đảng bộ tỉnh đã tổ chức triển khai nghiêm túc Nghị quyết số 14 bằng việc ban hành nghị quyết hoặc chỉ thị của cấp ủy để lãnh đạo, đồng thời chỉ đạo chính quyền, đoàn thể xây dựng kế hoạch, đẩy mạnh tuyên truyền đến cán bộ, đảng viên gắn với thực hiện quy định nêu gương theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị. Qua theo dõi, có một số đơn vị làm tốt như: thành phố Lạng Sơn, các huyện: Cao Lộc, Bắc Sơn, Chi Lăng, Lộc Bình.

Lãnh đạo Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh (giữa) trao chứng nhận và phần thưởng cho 2 tập thể đạt giải nhì trong cuộc thi tìm hiểu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh do Đảng ủy Khối phát động năm 2017

Thành phố Lạng Sơn là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của tỉnh. Sau khi có Nghị quyết 14 của Tỉnh ủy, ngày 12/5/2016, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố đã ban hành Nghị quyết số 12 về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội và xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước ở khối, thôn”.

Ông Phạm Đức Huân, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy cho biết: Sau khi ban hành nghị quyết, Thành ủy, UBND thành phố xây dựng, ban hành kế hoạch tổ chức triển khai, quán triệt, học tập nghị quyết đến các ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, lãnh đạo các phòng, ban, MTTQ, các đoàn thể thành phố; xây dựng, ban hành quy định về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới đối với tổ chức đảng và đảng viên và đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, nhân dân trên địa bàn cũng như kiện toàn, nâng cao chất lượng Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.

Cấp xã, phường đã cụ thể hóa việc thực hiện nghị quyết, ông Nguyễn Quang Vinh, Bí thư Đảng ủy phường Đông Kinh cho biết: Sau khi tổ chức quán triệt đến cán bộ, đảng viên và nhân dân, Đảng ủy phường đã tổ chức cho 100% hộ gia đình đảng viên ký cam kết thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội. Chỉ đạo các chi bộ thường xuyên theo dõi báo cáo thực hiện Nghị quyết 12 của Thành ủy, Nghị quyết 14 của Tỉnh ủy vào ngày 18 hằng tháng, đồng thời chỉ đạo các tổ chức, đoàn thể, đội trật tự đô thị tăng cường kiểm tra, nhắc nhở, xử phạt nghiêm khắc các trường hợp vi phạm. Theo thống kê, năm 2017 và 10 tháng năm 2018, thành phố có 1.038 đám cưới thì có 924 đám thực hiện theo nghị quyết, chiếm 89%.

Cũng với thành phố Lạng Sơn, Chi Lăng cũng là huyện tích cực triển khai thực hiện Nghị quyết 14. Để thực hiện, ngày 29/5/2017, Huyện ủy ban hành Quy định số 02 về trách nhiệm nêu gương của các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII. Kèm theo quy định này là bản phụ lục gồm 8 việc làm cụ thể về trách nhiệm nêu gương. Trong đó, Điều 5 quy định: Không tham dự “bữa phụ” trước tiệc cưới khi được mời; không mời khách dự “bữa phụ” trước tiệc cưới của các con và bản thân; tiệc cưới không quá 400 khách mời. Qua thực hiện, nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân được nâng lên, cơ bản cán bộ, đảng viên gương mẫu thực hiện đúng các nội dung của Nghị quyết 14. Ngày 29/10/2018, Ban Tuyên giáo Huyện ủy cũng ban hành văn bản số 256-BC/BTGHU về việc đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang.

     Bước đầu chuyển biến

Cùng với huyện Chi Lăng và thành phố Lạng Sơn, các đảng bộ trực thuộc Đảng bộ tỉnh cũng ban hành quy định nêu gương, trong đó có quy định về không tổ chức mời khách ăn “bữa phụ” trước tiệc cưới.

Sau hơn 2 năm việc thực hiện Nghị quyết 14, tuy chưa có đánh giá tổng thể việc thực hiện, song qua đánh giá về thực hiện nếp sống mới trong việc cưới, việc tang có thể thấy: các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị đã thường xuyên phổ biến, tuyên truyền, qua đó nhận thức của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân có nhiều chuyển biến tích cực, từ đó, nhiệt tình ủng hộ và tự giác thực hiện. Nhiều cán bộ, đảng viên đã gương mẫu thực hiện tổ chức lễ cưới cho bản thân hoặc cho con không tổ chức bữa ăn phụ, hạn chế số lượng khách mời, qua đó giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống của dân tộc, được dư luận đồng tình, ủng hộ, tạo sự lan tỏa trong xã hội.

Tuy nhiên, qua theo dõi của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và ngành liên quan, việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội có lúc, có nơi còn nặng về hình thức, thủ tục rườm rà, lãng phí, mời nhiều khách; để xảy ra ngộ độc thực phẩm; dựng lán, nhà bạt, sử dụng loa đài gây ảnh hưởng đến sinh hoạt của cộng đồng dân cư, vi phạm trật tự an toàn giao thông. Còn có cán bộ, đảng viên chưa thật sự gương mẫu trong tổ chức cưới, hỏi cho con, cháu, gây dư luận trái chiều trong nhân dân.

Giải pháp thực hiện hiệu quả Nghị quyết 14 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh trong thời gian tới đó là các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền trong cán bộ, đảng viên và nhân dân; tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị. Bên cạnh đó, tăng cường kiểm tra, giám sát phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm… có như vậy việc thực hiện nghị quyết mới đem lại hiệu quả thiết thực.

PHÙNG KHIÊM