Thứ sáu,  14/05/2021

Ban Tổ chức Tỉnh ủy triển khai nhiệm vụ công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2015

LSO-Ngày 10/2/2015, Ban Tổ chức Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2014, triển khai nhiệm vụ năm 2015. Đồng chí Phùng Thanh Kiểm, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dự và phát biểu ý kiến chỉ đạo.
Các đại biểu dự hội nghị

Năm 2014, Ban Tổ chức Tỉnh ủy và Ban Tổ chức các đảng ủy trực thuộc đã làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy ban hành và triển khai thực hiện nhiều chủ trương, giải pháp quan trọng về công tác tổ chức cán bộ, chính sách đào tạo cán bộ, tổ chức cơ sở đảng, đảng viên và bảo vệ chính trị nội bộ. Đặc biệt là các văn bản chỉ đạo công tác chuẩn bị Đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Công tác cán bộ được thực hiện kịp thời, đúng quy trình, đồng bộ. Ban Tổ chức các cấp còn hướng dẫn và thực hiện nhiều chủ trương về công tác xây dựng Đảng, sắp xếp, kiện toàn tổ chức đảng, xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh, góp phần quan trọng vào đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị. Một trong những kết quả nổi bật, đó là các tổ chức cơ sở đảng đều thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu kết nạp đảng viên mới. Năm 2014, toàn đảng bộ tỉnh đã kết nạp được 2.658 đảng viên mới, đạt 123,9% kế hoạch, nâng tổng số đảng viên mới trong toàn tỉnh lên 54.968 đảng viên.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Phùng Thanh Kiểm đã đánh giá cao kết quả đạt được của công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2014, đồng thời chỉ rõ những khuyết điểm, hạn chế, yếu kém của Ngành cũng như cấp ủy các cấp và của Ban Tổ chức Tỉnh ủy cần phải tiếp tục sửa chữa, phấn đấu thực hiện tốt hơn trong thời gian tới. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu, năm 2015, ngành Tổ chức xây dựng Đảng cần tiếp tục chỉ đạo nâng cao năng lực sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên; chú trọng đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sắp xếp cán bộ, làm tốt công tác nhân sự cho Đại hội đảng các cấp. Quan tâm làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ và nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ làm công tác xây dựng Đảng.

Đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong công tác năm 2014

Nhân dịp này, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã tặng giấy khen cho 9 tập thể và 18 cá nhân đã có thành tích tiêu biểu trong công tác năm 2014.

M.V.H