Thứ ba,  11/05/2021

Báo chí thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền về phát triển đất nước

Ngày 24/2, tại Hà Nội, đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đã chủ trì buổi giao ban báo chí Xuân Ất Mùi 2015. Tham dự sự kiện đã trở thành truyền thống đầu năm mới của những người làm báo cả nước có Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam; đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam; lãnh đạo nhiều cơ quan báo chí... cùng đông đảo các nhà báo lão thành.
 

Toàn cảnh giao ban báo chí Xuân Ất Mùi 2015. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)

Đồng chí Đinh Thế Huynh biểu dương và đánh giá cao những thành tựu đạt được trong năm qua của báo chí cả nước; chúc các nhà báo lão thành cùng những người làm báo cả nước năm mới sức khỏe, hạnh phúc, sáng tạo, đạt nhiều thành công mới.

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Đinh Thế Huynh nhấn mạnh: Năm 2015 là năm quan trọng – năm cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng và Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2011-2015; năm đánh dấu nửa chặng đường thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 2011-2020; kỷ niệm nhiều sự kiện quan trong của đất nước. Đặc biệt, năm 2015 cũng là năm diễn ra đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng tổ chức vào đầu năm 2016. Với người làm báo, năm 2015 còn là năm kỷ niệm 90 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam; 65 năm thành lập Hội Nhà báo Việt Nam… Nhiệm vụ đặt ra cho công tác báo chí năm nay rất nặng nề, đòi hỏi cao về chất lượng, hiệu quả, cả về lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, triển khai thông tin tuyên truyền… Đây cũng là điều kiện, cơ hội để những người làm báo thể hiện tốt vai trò, trách nhiệm chính trị, sức sáng tạo để có những tác phẩm báo chí có chất lượng, hiệu quả xã hội tích cực.

Để hoàn thành nhiệm vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương cho rằng những người làm báo cần nhận thức sâu sắc hơn nữa vai trò, vị trí, chức năng, nhiệm vụ của báo chí cách mạng; không ngừng trau dồi bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp, nâng cao trình độ chuyên môn. Ngay sau Tết, các cơ quan báo chí cần tập trung tuyên truyền tốt việc thực hiện nhiệm vụ kinh tế- xã hội năm 2015; khẩn trương xây dựng kế hoạch, triển khai tích cực, sáng tạo việc tuyên truyền kỷ niệm 125 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 40 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Tại buổi giao ban đầu Xuân này, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã thay mặt Chính phủ cảm ơn đội ngũ người làm báo cả nước đã góp phần quan trọng để công tác điều hành của Chính phủ được hiệu quả, việc đảm bảo an ninh quốc phòng, tình hình kinh tế-xã hội… có những tiến bộ nhiều mặt, rõ nét hơn.

Trong năm 2015, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam mong báo chí tiếp tục đồng hành cùng Chính phủ, chính quyền các cấp và cùng cả nước đổi mới nhiều hơn nữa; làm tốt chức năng thông tin tuyên tuyền, cổ động, phê bình, góp phần tích cực trong đổi mới cơ chế quản lý kinh tế, nâng cao hiệu lực, hiệu quả điều hành, quản lý kinh tế. Báo chí tiếp tục khơi dậy tinh thần đoàn kết dân tộc, sức mạnh thời đại để ủng hộ công cuộc bảo vệ toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ của Việt Nam; ủng hộ Chính phủ xây dựng Nhà nước pháp quyền, tăng cường kỷ cương. Cùng với việc nêu gương tốt, báo chí cần tăng cường đấu tranh với các biểu hiện tiêu cực, lợi ích cục bộ, lợi ích nhóm, chống tham nhũng, lãng phí; có tiếng nói, thông tin về sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, điều hành của Chính phủ, tham gia của nhân dân; tăng cường phê bình, phản biện để báo chí thực sự là tiếng nói của nhân dân, chính quyền là chính quyền của nhân dân.

Hoạt động báo chí năm 2014 được ghi nhận là đáp ứng những yêu cầu đặt ra; trong đó nổi bật nhất là công tác thông tin, tuyên truyền về các sự kiện trọng đại của đất nước trong năm 2015; về tình cảm, niềm tin yêu với Đảng, Bác Hồ và mùa xuân với công cuộc đổi mới đất nước; tuyên truyền về việc đưa Nghị quyết Đại hội XI của Đảng vào cuộc sống gắn với việc tiếp tục đẩy mạnh “Học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”…

Năm 2014, báo chí cách mạng Việt Nam tiếp tục có bước phát triển đáng ghi nhận. Các cơ quan báo chí đã tích cực đổi mới nội dung, hình thức, phương thức chuyển tải thông tin, nâng cao chất lượng chuyên môn của đội ngũ người làm báo. Các cơ quan chỉ đạo, quản lý báo chí cũng tăng cường phối hợp với các cơ quan báo chí, các cơ quan hữu quan trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, nhất là trong quản lý hoạt động báo chí điện tử, các trang mạng.

Theo CPV