Thứ sáu,  07/05/2021
Hải quan Lạng Sơn:

Đơn giản hóa thủ tục kiểm tra hàng hóa XNK

LSO-Để thực hiện các mục tiêu tại Nghị quyết số 19/NQ-CP và Chỉ thị 24/CT-TTg về tăng cường quản lý, cải cách thủ tục hành chính về hải quan, thực hiện đơn giản hóa thủ tục hải quan, phấn đấu đến hết năm 2015  giảm thời gian làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu (XNK) qua cửa khẩu bằng mức bình quân chung của các nước ASEAN-6, từ đầu năm đến nay, Cục Hải quan Lạng Sơn thực hiện những bước chuyển trong cải cách thủ tục hành chính, đặc biệt là thực hiện các giải pháp rút ngắn thời gian kiểm tra, thông quan hàng hóa XNK. 
Hải quan cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị là đơn vị tiên phong trong đơn giản
thủ tục kiểm tra hàng hóa xuất nhập khẩu

Ông Trần Văn Hùng, Chánh Văn phòng Cục Hải quan Lạng Sơn cho biết: hoạt động kiểm tra chuyên ngành hàng hóa XNK tại cửa khẩu luôn phải đáp ứng yêu cầu vừa tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động thương mại quốc tế tại cửa khẩu, vừa đảm bảo quản lý chặt chẽ, đúng quy định pháp luật đối với hàng hóa XNK. Thực tế, để có thể thực hiện “2 trong 1” không hề đơn giản, bởi vậy, trong thời gian qua, Hải quan Lạng Sơn đã áp dụng quản lý rủi ro kiểm tra xác suất. Chỉ trong tháng 1/2015, đơn vị hải quan tại các cửa khẩu đã làm thủ tục cho 6.597 bộ tờ khai hàng hóa với kim ngạch XNK là 241,46 triệu USD. Trong thời gian này, tình hình quản lý rủi ro được thực hiện triệt để. Theo đó, số lượng tiêu chí được áp dụng là 686 tiêu chí. Số lượng, tỷ lệ tờ khai hải quan thay đổi theo hình thức, mức độ kiểm tra gồm xanh – đỏ và vàng – đỏ (luồng xanh, đỏ và luồng vàng, đỏ) là 220 tờ khai. Số lượng tờ khai hệ thống xác định hình thức kiểm tra chi tiết hồ sơ từ vàng – đỏ là 133 tờ khai. Theo ông Hùng, chỉ trong thời gian ngắn đầu năm 2015, việc rút ngắn, đơn giản hóa thủ tục kiểm tra hàng hóa XNK không những giúp thời gian thông quan nhanh mà còn tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho các doanh nghiệp, vì vậy, các doanh nghiệp rất hài lòng với cách làm của các chi cục hải quan tại cửa khẩu. Tuy vậy, đơn giản không có nghĩa là buông lỏng, chỉ trong 1 tháng đầu năm 2015, qua kiểm tra rủi ro, Cục Hải quan Lạng Sơn đã phát hiện 3 hồ sơ vi phạm về kê khai thủ tục XNK, những trường hợp này đơn vị sẽ ra quyết định xử phạt, đồng thời sẽ liệt kê tên doanh nghiệp vào luồng vàng – đỏ.

Không chỉ áp dụng quản lý rủi ro, để rút ngắn thủ tục cũng như thời gian kiểm tra hàng hóa XNK, Cục Hải quan Lạng Sơn còn phối hợp chặt chẽ với các cửa khẩu trên toàn quốc, qua đó phân định rõ doanh nghiệp đang ở diện luồng xanh hay luồng đỏ (nếu luồng xanh thì chỉ cần tiến hành kiểm tra xác suất, còn doanh nghiệp nằm trong luồng đỏ – tức là nằm trong trường hợp nợ thuế, hay đã từng vi phạm trong hoạt động XNK thì sẽ kiểm tra từ hồ sơ, tờ khai kết hợp kiểm hóa hàng hóa chặt chẽ hơn). Đồng thời, Cục Hải quan Lạng Sơn còn phối hợp với Trung tâm Phân tích phân loại hàng hóa XNK thuộc Tổng cục Hải quan thực hiện việc kiểm tra đối với những loại hàng hóa mà Trung tâm có khả năng thực hiện nhằm rút ngắn thời gian thông quan hàng hóa XNK phải kiểm tra chuyên ngành. Việc phối hợp kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa XNK tại cửa khẩu phải được phối hợp chặt chẽ với kiểm tra trước khi hàng đến cửa khẩu để xuất khẩu, nhập khẩu (kiểm tra tại nước xuất khẩu đối với hàng nhập khẩu hoặc kiểm tra tại cơ sở sản xuất đối với hàng xuất khẩu) và kiểm tra hàng hóa đưa vào nội địa (trường hợp đối với hàng nhập khẩu không thể kiểm tra được tại cửa khẩu); lấy mẫu đưa vào trong nội địa để kiểm tra. Đối với hàng hóa thuộc diện phải kiểm dịch, hóa chất độc hại, thuốc trừ sâu, mặt hàng có khả năng gây ô nhiễm môi trường cần phải kiểm soát chặt chẽ ngay từ khâu nhập khẩu tại cửa khẩu, Cục Hải quan Lạng Sơn đã ký kết phối hợp với các cơ quan kiểm dịch tại cửa khẩu tiến hành kiểm tra đồng bộ. Qua đó vừa rút ngắn thời gian kiểm tra, thông quan hàng hóa, vừa có thể ngăn chặn hàng giả, hàng kém chất lượng, gây ô nhiễm môi trường nhập khẩu vào Việt Nam.

Hải quan cửa khẩu Tân Thanh kiểm tra hàng nhập khẩu

Theo Cục Hải quan Lạng Sơn, không chỉ năm 2015 mà từ nay đến năm 2020, Cục sẽ đẩy mạnh kiểm tra việc thực hiện thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan tại các chi cục; tăng cường đối thoại với các doanh nghiệp có hoạt động XNK nhằm đảm bảo việc tuân thủ chính sách pháp luật. Ngoài ra, Cục sẽ tiếp tục tổ chức các cuộc gặp mặt các doanh nghiệp hoạt động XNK, giao lưu, trao đổi với các ngân hàng trên địa bàn và các đơn vị liên quan… để bàn giải pháp đơn giản hóa thủ tục hành chính hải quan. Qua đó, chắc chắn đơn vị hải quan sẽ giảm ủy nhiệm nộp ngân sách, giảm số giấy tờ doanh nghiệp phải in, phải kê khai… Từ đó góp phần tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp hoạt động thương mại XNK.

TRÍ DŨNG