Thứ bảy,  20/08/2022
Đoàn Đại biểu Quốc hội:

Giám sát tình hình oan, sai trong việc áp dụng pháp luật về hình sự

LSO-Ngày 5/3/2015, Đoàn giám sát của Đoàn ĐBQH tỉnh do đồng chí Trần Thị Hoa Sinh, Ủy viên Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh làm trưởng đoàn đã giám sát trực tiếp các cơ quan: Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân, Công an thành phố Lạng Sơn về tình hình oan, sai trong việc áp dụng pháp luật về hình sự, tố tụng hình sự và việc bồi thường thiệt hại cho người bị oan trong hoạt động tố tụng hình sự theo quy định của pháp luật. Dự buổi giám sát có đồng chí Trương Hùng Anh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.
Đồng chí Trần Thị Hoa Sinh phát biểu tại buổi giám sát

Từ năm 2011 đến năm 2014 chưa phát hiện trường hợp nào oan, chưa phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại trong tố tụng, chưa phát hiện trường hợp nào bức cung, dùng nhục hình, tiêu cực, nhũng nhiễu trong thực thi nhiệm vụ. Quá trình điều tra, truy tố, xét xử khách quan, đảm bảo đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng còn một số hạn chế cần khắc phục như: việc thực hiện yêu cầu điều tra của Viện kiểm sát có trường hợp phối hợp chưa thực sự tốt; một số trường hợp thu thập chứng cứ chưa đầy đủ…

Phát biểu tại buổi giám sát, đồng chí Phó Trưởng Đoàn ĐBQH đề nghị các đơn vị tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp chống bức cung, dùng nhục hình; nâng cao chất lượng công tác của điều tra viên, kiểm sát viên, thẩm phán gắn với giáo dục phẩm chất đạo đức nghề nghiệp; tăng cường kiểm tra việc thực thi pháp luật trong quá trình thực thi nhiệm vụ; tiếp tục quán triệt, triển khai Hiến pháp năm 2013, nhất là quyền con người, quyền công dân, thực hiện tốt các nguyên tắc trong hoạt động tố tụng; làm tốt công tác phối hợp liên ngành trong điều tra, truy tố, xét xử, đảm bảo đúng quy định của pháp luật…

MINH THẢO