Thứ ba,  09/08/2022

Hà Nam thúc đẩy nông nghiệp tăng trưởng nhanh, bền vững

Tỉnh Hà Nam nhiều năm qua đã tập trung định hướng, đầu tư cho nông nghiệp thông qua các chương trình đề án thúc đẩy nông nghiệp tăng trưởng nhanh, bền vững. Tỉnh coi trọng chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, cơ cấu mùa vụ; triển khai nhiều giống lúa năng suất cao, chất lượng tốt. Các mô hình đ]iểm áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật; đề án lúa gieo thẳng tiếp tục được triển khai rộng khắp ở các địa phương, chiếm khoảng 30% diện tích trong vụ xuân và 25% diện tích trong vụ mùa toàn tỉnh.
Người dân huyện Kim Bảng (Hà Nam) áp dụng công nghệ tiên tiến vào sản xuất trên cánh đồng mẫu. Ảnh: BÍCH THỤC

* Quân khu 7 tăng cường xây dựng khu vực phòng thủ vững mạnh

Từ năm 2014, mô hình cánh đồng mẫu được thực hiện thí điểm ở sáu huyện, thành phố, với quy mô hơn 190 ha. Mô hình này huy động sự tham gia, liên kết chặt chẽ của các doanh nghiệp với nông dân, từ sản xuất đến tiêu thụ. Hiệu quả kinh tế của mô hình tăng hơn so với sản xuất đại trà từ tám đến 15%, mở ra hướng đi mới trong xây dựng chuỗi liên kết sản xuất. Tỉnh đã thực hiện thành công mô hình sản xuất cây trồng vụ đông hàng hóa tại tám xã và nhân rộng trong tỉnh. Từ đó, tạo giá trị thu nhập từ sản xuất vụ đông là 216 tỷ đồng, tăng sáu tỷ đồng so với trước đây. Với nhiều giải pháp phát triển chăn nuôi, tổng sản lượng thịt hơi xuất chuồng năm qua của tỉnh tăng 7% so với năm trước.

* Ðảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 luôn bám sát nhiệm vụ chính trị, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác giáo dục quốc phòng – an ninh (QP-AN) gắn liền tăng cường xây dựng khu vực phòng thủ vững mạnh. Các cơ quan, đơn vị thuộc Quân khu tích cực đổi mới nội dung, phương pháp giáo dục QP-AN cho các đối tượng, nhất là các chức sắc, chức việc tôn giáo. Các địa phương địa bàn quân khu coi trọng tuyên truyền, giáo dục những vấn đề cụ thể, giải pháp liên quan đến tình hình an ninh, chính trị. Cùng với sự chỉ đạo trực tiếp của đảng ủy quân sự, các địa phương đã có nhiều giải pháp tháo gỡ khó khăn, phân công, phân nhiệm các đối tượng trực tiếp giảng dạy đúng khả năng.

Năm 2015, trên cơ sở bám sát chỉ thị, quy định của Bộ Quốc phòng, Ðảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu đã triển khai nhiều giải pháp, kế hoạch tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục QP-AN. Tập trung kiện toàn Hội đồng Giáo dục QP-AN các địa phương ; coi trọng lồng ghép giáo dục thông qua các phương tiện thông tin đại chúng và các hình thức giáo dục linh hoạt. Quân khu cũng đề ra chương trình, kế hoạch quan tâm, hỗ trợ đồng bào, cán bộ, chiến sĩ khu vực biên giới, hải đảo; phối hợp các lực lượng trên địa bàn thực hiện tốt quy chế của Chính phủ, xử lý kịp thời các tình huống QP-AN ngay từ cơ sở; coi trọng công tác đối ngoại quốc phòng, đối ngoại nhân dân…

Theo Nhandan.vn