Thứ ba,  09/08/2022

Ðảng bộ Khối các cơ quan T.Ư quán triệt Nghị quyết T.Ư 10

Ngày 10-3, tại Hà Nội, Ban Thường vụ Ðảng ủy Khối các cơ quan T.Ư tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết T.Ư 10, khóa XI tới đội ngũ cán bộ chủ chốt của Ðảng bộ Khối.
Nông dân Lê Thế Hơn (xã Hồng Giang, huyện Lục Ngạn, Bắc Giang) lai ghép thành công mắt nhãn trên gốc cây vải thiều, mang lại hiệu quả kinh tế cao. Ảnh: ĐỨC THỌ

* Bắc Giang ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe PGS, TS Phạm Văn Linh, Phó Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư giới thiệu các nội dung cơ bản của Nghị quyết T.Ư 10, khóa XI. Ðó là các vấn đề được xem xét, thảo luận tại Hội nghị T.Ư 10, như các dự thảo: Báo cáo Chính trị trình Ðại hội XII của Ðảng; Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội 5 năm 2011-2015 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2016-2020; Báo cáo tổng kết một số vấn đề lý luận – thực tiễn qua 30 năm đổi mới; Báo cáo tổng kết việc thi hành và đề xuất bổ sung, sửa đổi Ðiều lệ Ðảng khóa XI; Ðề án tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; Ðề án quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025… và một số vấn đề quan trọng khác.

* Năm 2015 tỉnh Bắc Giang triển khai 11 đề tài, dự án khoa học – công nghệ cấp tỉnh, trong đó có các đề tài, dự án phục vụ nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp như: dự án “Phục tráng giống lúa bao thai lùn và nếp Phì Ðiền tại huyện Lục Ngạn, nhằm duy trì nguồn gốc và đặc trưng của giống để phục vụ nhu cầu sinh hoạt và phát triển làng nghề truyền thống”; đề tài “Nghiên cứu thực trạng sản xuất và áp dụng các tiến bộ kỹ thuật để nâng cao năng suất, chất lượng cây cam Ðường Canh trên địa bàn huyện Lục Ngạn”…

Ðể nâng cao hiệu quả các đề tài, dự án, tỉnh quan tâm đến đổi mới công tác xác định, đặt hàng, quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo Luật Khoa học và Công nghệ năm 2013; tổ chức ký hợp đồng với các chủ nhiệm đề tài, cơ quan chủ trì thực hiện trong năm; kiểm tra tiến độ các đề tài, dự án đang thực hiện… nhằm bảo đảm việc triển khai các đề tài, dự án khoa học – công nghệ cấp nhà nước và cấp tỉnh đúng mục tiêu, nội dung, tiến độ đề ra. Trong năm nay, tỉnh triển khai thực hiện 15 mô hình ứng dụng và chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ; tổ chức các lớp tập huấn kỹ thuật cho các xã nông thôn mới; đẩy mạnh các hoạt động ứng dụng, chuyển giao khoa học – công nghệ vào sản xuất và đời sống.

Thực hiện Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2011 – 2020, đến nay các đề tài, dự án khoa học – công nghệ cấp tỉnh đã phát huy hiệu quả trong thực tiễn đời sống, sản xuất như: Ứng dụng công nghệ sinh học nuôi cấy mô để nhân giống chuối tiêu hồng và khoai tây sạch bệnh; nghiên cứu, hoàn thiện công nghệ sản xuất lúa lai hai dòng, ba dòng đạt năng suất cao; sản xuất chế phẩm Fito – Biomix RR xử lý rơm rạ làm phân hữu cơ phục vụ sản xuất nông nghiệp, góp phần giảm ô nhiễm môi trường nông thôn.

Theo Nhandan.vn