Thứ ba,  09/08/2022

Long An phấn đấu thành tỉnh công nghiệp vào năm 2020

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu tỉnh Long An triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp phấn đấu đến năm 2020 trở thành tỉnh công nghiệp với cơ cấu kinh tế hiện đại.

Trong những năm qua, tỉnh Long An đã bám sát các Nghị quyết của Trung ương Đảng, của Quốc hội, Chính phủ, chỉ đạo quyết liệt, năng động, sáng tạo và đã đạt được kết quả tích cực: Tăng trưởng kinh tế giai đoạn 2011 – 2014 đạt 11,1%; GDP bình quân đầu người gần 50 triệu đồng/năm. Khu vực công nghiệp, xây dựng chiếm 41,5% tổng sản phẩm trên địa bàn (tăng 8,2% so với năm 2010), thương mại – dịch vụ chiếm 31,2% (tăng 1,3%), khu vực nông, lâm, thủy sản chiếm 27,3%; kim ngạch xuất khẩu năm 2014 đạt 3,3 tỷ USD, tăng 15,8% so với năm 2013…

Theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, để thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội năm 2015, tỉnh cần phải triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp để hoàn thành kế hoạch năm 2015; phấn đấu hoàn thành mức cao nhất, đạt và vượt các chỉ tiêu kinh tế – xã hội do Đại hội IX của tỉnh Đảng bộ đã đề ra; đẩy mạnh thực hiện Đề án tái cơ cấu kinh tế tỉnh Long An giai đoạn 2014 – 2020 và tầm nhìn đến năm 2030; phấn đấu đến năm 2020, Long An sẽ trở thành tỉnh công nghiệp với cơ cấu kinh tế hiện đại.

Theo CPV