Thứ ba,  16/08/2022

Chú trọng công tác phát triển đảng viên

LSO-Kết nạp đảng viên là nhiệm vụ thường xuyên của mỗi tổ chức đảng và là nhiệm vụ quan trọng của việc xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh. Vì lẽ đó, công tác kết nạp đảng viên mới luôn được Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn chú trọng, xem đây là nhiệm vụ trọng tâm nhằm tăng thêm sinh lực, sức chiến đấu cho Đảng, trẻ hóa đội ngũ đảng viên, đảm bảo sự kế thừa và phát triển của Đảng.
Lực lượng công nhân trẻ của Công ty Cổ phần Toàn Phát vận hành dây truyền sản xuất gạch tuy- nen

XÂY DỰNG KẾ HOẠCH – TẠO NGUỒN PHÁT TRIỂN ĐẢNG

Để công tác kết nạp đảng viên đạt kết quả, những năm qua, cấp ủy các cấp đã chỉ đạo, tập trung rà soát, đánh giá, phân tích chất lượng quần chúng và xây dựng kế hoạch tạo nguồn phát triển đảng viên. Trong tạo nguồn chú ý coi trọng về chất lượng, đảm bảo đủ tiêu chuẩn về giác ngộ lý tưởng của Đảng, đạo đức, lối sống và năng lực. Do có sự quan tâm nên hằng năm, Đảng bộ tỉnh đã phấn đấu kết nạp bình quân 2.000 đảng viên mới trở lên. Nổi bật trong năm 2014, toàn Đảng bộ đã mở được 73 lớp bồi dưỡng đối tượng đảng cho 4.012 quần chúng ưu tú; có 529/766 tổ chức cơ sở đảng thực hiện được công tác phát triển đảng viên. Đã xét kết nạp được 2.651 quần chúng ưu tú vào đảng, đạt 132,55% so với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XV, đạt 117,04% so với các đơn vị xây dựng. Riêng trong quý I/2015, toàn đảng bộ cũng đã kết nạp được 461 đảng viên mới, nâng tổng số đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh lên 55.279 đồng chí. Nhiều đảng bộ quan tâm tạo nguồn và kết nạp đạt và vượt chỉ tiêu như Đảng bộ Khối CCQ tỉnh, đảng bộ các huyện: Lộc Bình, Bắc Sơn, Hữu Lũng, Chi Lăng, Tràng Định… Cùng với công tác kết nạp đảng, công tác xét chuyển đảng chính thức cho đảng viên được các cấp ủy thực hiện nghiêm túc, đảm bảo thời gian, thủ tục, nguyên tắc, quy định của Đảng, Đồng thời các đảng bộ trực thuộc còn mở được 34 lớp bồi dưỡng đảng viên mới cho 2.377 đảng viên dự bị. Đội ngũ đảng viên kết nạp mới ngày càng được nâng cao về chất lượng, đã và đang góp phần xây dựng đảng bộ trong sạch vững mạnh toàn diện. Trong tổng số 2.651 đảng viên mới kết nạp có 1.149 đảng viên nữ, chiếm 43,34%, là người dân tộc thiểu số có 2.217 đồng chí, chiếm 83,63%; là đoàn viên thanh niên có 1.598 chiếm 60,28%. Tuổi đời bình quân của đảng viên mới kết nạp là 29,81. Trình độ học vấn trung học phổ thông có 2.306 đồng chí, chiếm 86,97%; trình độ chuyên môn: thạc sỹ, tiến sỹ có 19 đồng chí, chiếm 0,72%; đại học có 643 đồng chí, chiếm 24,25%; cao đẳng có 404 đồng chí, chiếm 15,24%; trung cấp và công nhân kỹ thuật có 565 đồng chí, chiếm 21,31%.

NHỮNG HẠN CHẾ TRONG CÔNG TÁC PHÁT TRIỂN ĐẢNG VIÊN

Tuy đạt được kết quả trên, song công tác tạo nguồn phát triển đảng trong loại hình doanh nghiệp tư nhân, cho chủ doanh nghiệp tư nhân còn gặp nhiều khó khăn. Nguyên nhân chính là do một số doanh nghiệp liên tục thay đổi chủ sở hữu nên cơ cấu tổ chức bị xáo trộn, sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả thấp, việc làm, thu nhập người lao động bị ảnh hưởng đã tác động không nhỏ đến tư tưởng, nhận thức của chủ doanh nghiệp, dẫn đến việc không thiết tha, thiếu ý chí phấn đấu để được đứng trong hàng ngũ của Đảng. Ở các thôn bản vùng sâu, vùng xa, một bộ phận người dân do hoàn cảnh khó khăn, nhận thức còn hạn chế, lực lượng thanh niên nông thôn không tha thiết tham gia các hoạt động đoàn thể, đi làm ăn xa không thường xuyên giữ mối liên hệ với địa phương… Những khó khăn đó đã ảnh hưởng đến việc tuyên truyền, vận động, tạo nguồn phát triển đảng viên trong toàn đảng bộ.

Nhằm khắc phục những hạn chế trong công tác xây dựng đảng nói chung và công tác phát triển đảng viên nói riêng, trong thời gian tới, các cấp ủy đảng cần làm tốt công tác tạo nguồn, xây dựng kế hoạch kết nạp đảng viên sát với tình hình thực tế, đảm bảo đúng tiêu chuẩn, quy trình, coi trọng cả số lượng và chất lượng. Đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục để quần chúng nhân dân nhận thức sâu sắc về Đảng, từ đó tự nguyện và có động cơ đúng đắn phấn đấu vào Đảng.

MAI VĂN HOA