Thứ tư,  28/02/2024
HĐND thành phố Lạng Sơn:

Khai mạc kỳ họp thứ 9

LSO-Ngày 17/12/2018, HĐND thành phố Lạng Sơn khai mạc kỳ họp thứ 9. Dự và chỉ đạo kỳ họp có đồng chí Đoàn Thị Hậu, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.


Các đại biểu HĐND thành phố bỏ phiếu bầu Chủ tịch
HĐND thành phố tại kỳ họp

Kỳ họp đã nghe báo cáo của UBND thành phố về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2018; mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2019; kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 8 và giải trình các kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 9; thông báo của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc thành phố về công tác tham gia xây dựng chính quyền năm 2018, chương trình công tác năm 2019; báo cáo của Viện Kiểm sát Nhân dân, Tòa án Nhân dân thành phố về công tác kiểm sát, tòa án năm 2018, phương hướng nhiệm vụ năm 2019…

Trong năm 2018, cấp ủy, chính quyền thành phố đã có nhiều cố gắng, tập trung chỉ đạo, điều hành, qua đó thực hiện đạt và vượt 17/18 chỉ tiêu kinh tế – xã hội; công tác thu ngân sách đạt 440 tỷ đồng, tăng 21% so với cùng kỳ; thành phố đã cơ bản đạt các tiêu chí đô thị loại 2. Năm 2018, thành phố tập trung chỉ đạo thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất để tăng thu ngân sách chi cho đầu tư phát triển, đẩy mạnh chỉnh trang đô thị, cải tạo hệ thống cây xanh, vỉa hè; công tác tuyển quân, diễn tập chiến đấu phòng thủ đạt kết quả tốt, các hoạt động thương mại – du lịch, sản xuất thủ – công nghiệp phát triển ổn định, nông thôn mới được duy trì và từng bước nâng cao; công tác quản lý đô thị, đầu tư xây dựng, giải phóng mặt bằng có chuyển biến tích cực; lĩnh vực văn hóa – xã hội tiếp tục được quan tâm triển khai thực hiện; các cơ quan, đơn vị đã tích cực chủ động hơn trong tham mưu thực hiện nhiệm vụ; kỷ cương hành chính, văn hóa công sở được tăng cường, quốc phòng  – an ninh được giữ vững, đảm bảo cho các hoạt động phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn.

Phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp, đồng chí Đoàn Thị Hậu, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị đại biểu HĐND thành phố tập trung thảo luận kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2018; các mục tiêu, giải pháp thực hiện năm 2019; kịp thời ban hành các nghị quyết của HĐND thành phố và chú trọng khâu giám sát việc tổ chức thực hiện. Từng bước nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp trong việc ban hành nghị quyết, kiểm tra, giám sát, khảo sát, tăng cường hoạt động chất vấn, giải trình, kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh theo thẩm quyền, tổ chức tốt việc tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, theo dõi đôn đốc giải quyết các khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân theo đúng chức năng, nhiệm vụ đã được pháp luật quy định.

Tại kỳ họp, HĐND thành phố thông qua công tác nhân sự, miễn nhiệm một số chức vụ, trong đó miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐND thành phố đối với đồng chí Nguyễn Quang Tuấn, Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội. Đồng thời bầu đồng chí Phạm Đức Huân, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng Ban Kinh tế – xã hội, HĐND thành phố giữ chức vụ Chủ tịch HĐND thành phố Lạng Sơn khóa XX, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Buổi chiều cùng ngày, kỳ họp tiếp tục nghe một số tờ trình và báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND thành phố và chia các tổ để thảo luận.

THANH HUYỀN