Thứ bảy,  10/04/2021

Tỉnh ủy Lạng Sơn tổ chức lấy phiếu tín nhiệm và thực hiện công tác cán bộ

LSO-Chiều nay (21/12), Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lạng Sơn triệu tập các hội nghị để lấy phiếu tín nhiệm giữa nhiệm kỳ 2015-2020 đối với các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy và thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, nhân sự bầu cử giữ chức vụ Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2015-2020.


Các đại biểu tham dự hội nghị chuyên đề của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh

Đồng chí Lâm Thị Phương Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã thực hiện các bước theo quy trình lấy phiếu tín nhiệm đối với 13 Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015-2020.

Tiếp đó, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tiến hành các bước về việc giới thiệu nhân sự kiện toàn bổ sung 13 Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và 02 Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XVI, nhiệm kỳ 2015-2020.


Toàn cảnh hội nghị cán bộ chủ chốt về công tác cán bộ

Với tinh thần dân chủ, đầy trách nhiệm của các đại biểu, hội nghị đã thực hiện các bước giới thiệu theo đúng quy định của Trung ương, của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Kết quả, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhất trí giới thiệu 13 đồng chí bổ sung vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và 02 đồng chí vào Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XVI, nhiệm kỳ 2015-2020.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lâm Thị Phương Thanh, Bí thư Tỉnh ủy cho rằng, việc thực hiện lấy phiếu tín nhiệm đối với các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy là việc làm thường xuyên, cần thiết nhằm đánh giá mức độ tín nhiệm của các đồng chí trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Việc thực hiện quy trình để giới thiệu nhân sự kiện toàn bổ sung vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015-2020 cũng nhằm bổ sung nguồn cán bộ lãnh đạo cho tỉnh, đảm bảo yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo liên tục của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong tổ chức thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đã đề ra.

PHÙNG KHIÊM