Chủ nhật,  11/04/2021

Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh Lạng Sơn đại hội nhiệm kỳ 2018 – 2023

LSO-Hôm nay (26/12), Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh Lạng Sơn tổ chức Đại hội nhiệm kỳ lần thứ III, nhiệm kỳ 2018 – 2023.

Dự đại hội có đồng chí  Phạm Ngọc Thưởng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉn; đồng chí Phạm Văn Tân, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam cùng 106 đại điểu đại diện cho trên 100.000 hội viên thuộc 22 tổ chức hội trên địa bàn tỉnh.


Đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh
phát biểu tại đại hội

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh nhấn mạnh: Sau 10 năm hoạt động, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật đã có những bước trưởng thành nhất định, khẳng định vị trí, vai trò trong sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh. Đại hội lần này là dịp để đánh giá, kiểm điểm tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội khóa II, những kết quả đạt được và hạn chế tồn tại, từ đó, xác định phương hướng hoạt động trong nhiệm kỳ tới.

Nhiệm kỳ 2013 – 2018, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh Lạng Sơn đã làm tốt công tác vận động, tập hợp các hội thành viên, thu hút hội viên. Một số hội thành viên đã chủ động tham gia nghiên cứu khoa học, phổ biến kiến thức pháp luật, ứng dụng khoa học và công nghệ vào đời sống; bước đầu thẩm định một số đề tài, dự án khoa học, đề án phát triển kinh tế – xã hội trong tỉnh, phối hợp tổ chức 12 hội thi sáng tạo kỹ thuật và các hội thảo chuyên đề.


Đại diện Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam tặng bức trướng cho Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh Lạng Sơn

Liên hiệp hội đã tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành một số cơ chế, chính sách quan trọng, tạo hành lang pháp lý cho các hoạt động của Liên hiệp hội cũng như sự phát triển của các hoạt động khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh.

Nhiệm kỳ 2018 – 2023, Liên hiệp hội đề ra mục tiêu nâng cao chất lượng, hiệu quả, phát huy trí tuệ, sức sáng tạo phục vụ công cuộc phát triển kinh tế, xã hội; tiếp tục củng cố nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp hội và các hội thành viên; tập hợp trên 80% trí thức, kỹ thuật và công nghệ; đẩy mạnh các hoạt động sáng tạo khoa học và công nghệ, tôn vinh trí thức, hợp tác nghiên cứu.

Phát biểu tại đại hội, đồng chí Phạm Văn Tân đề nghị Liên hiệp hội tỉnh Lạng Sơn tranh thủ sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, MTTQ và các sở, ban, ngành phát huy sức mạnh đội ngũ trí thức, đóng góp vào sự phát triển kinh tế, xã hội của địa phương; tiếp tục triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ của Liên hiệp hội, trở thành một bộ phận tin cậy của Tỉnh ủy, UBND tỉnh.

Đồng thời đẩy mạnh tổ chức các hoạt động đào tạo, giáo dục, dạy nghề, nâng cao dân trí và áp dụng hiệu quả thành tựu khoa học kỹ thuật vào cuộc sống; đẩy mạnh tổ chức các cuộc thi khoa học kỹ thuật…


Ban Chấp hành Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh Lạng Sơn
nhiệm kỳ 2018 – 2023 ra mắt đại hội

Đại hội đã bầu Ban chấp hành khóa III, nhiệm kỳ 2018 – 2023 gồm 27 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Long Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh được bầu giữ chức Chủ tịch Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh Lạng Sơn  nhiệm kỳ 2018 – 2023.

HOÀNG VƯƠNG