Thứ hai,  26/09/2022

Cục Thi hành án Dân sự tỉnh: Hiệu quả từ thi đua

(LSO) – Năm 2018, Cục Thi hành án Dân sự (THADS) tỉnh phát động và tổ chức thực hiện phong trào thi đua với các nội dung thiết thực, phù hợp với đặc điểm tình hình của đơn vị, qua đó khích lệ, động viên cán bộ, công chức, người lao động toàn ngành hăng hái thi đua và đạt được nhiều kết quả tích cực.

Ngay từ đầu năm 2018, Cục THADS tỉnh đã phát động phong trào thi đua đổi mới lề lối làm việc, siết chặt kỷ luật, kỷ cương; nâng cao hiệu lực, hiệu quả thi hành pháp luật; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Việc phát động, triển khai, thực hiện gắn với “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và thực hiện nghiêm “chuẩn mực đạo đức cán bộ, công chức, viên chức ngành tư pháp”, “chuẩn mực đạo đức chấp hành viên”.

Cán bộ, công chức ngành THADS tham gia tập huấn nâng cao nghiệp vụ chuyên môn

Thực hiện phong trào thi đua, toàn ngành đã nỗ lực đưa ra các giải pháp công tác nhằm thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, chỉ tiêu được giao cho từng cán bộ, từng chi cục. Đồng chí Trịnh Ngọc Bích, Chánh Văn phòng Cục THADS tỉnh cho biết: Năm 2018, lãnh đạo đơn vị đã tập trung chỉ đạo thực hiện các giải pháp trong công tác cán bộ, coi đây là công tác trọng tâm và là giải pháp đột phá trong năm 2018 và những năm tiếp theo. Trong đó đẩy mạnh chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thi hành công vụ, qua đó nâng cao nhận thức và hành động của cán bộ, công chức, người lao động trong thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính trên địa bàn.

Đối với giải pháp về công tác cán bộ, Cục THADS tỉnh đã thực hiện quy trình đề nghị bổ nhiệm mới, giao quyền, bổ nhiệm lại 22 cán bộ; điều động, biệt phái 8 công chức; chấm dứt hợp đồng lao động với 3 người lao động. Qua đó sắp xếp hợp lý bộ máy tổ chức; cán bộ, công chức được bổ nhiệm, luân chuyển, điều động yên tâm công tác, góp phần nâng cao chất lượng hiệu quả công việc chuyên môn.

Đáng chú ý, với giải pháp “hướng về cơ sở”, lãnh đạo cục đã chỉ đạo các phòng chuyên môn nghiệp vụ xây dựng kế hoạch, hướng dẫn trong năm 2018, triển khai thực hiện “mỗi chi cục chọn 1 xã, phường, thị trấn trên địa bàn nơi có lượng án nhiều, khó khăn, phức tạp để xây dựng chương trình làm việc chung, liên kết trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng nông thôn mới”; toàn ngành đã nỗ lực giải quyết kịp thời các đơn thư khiếu nại, tố cáo trong THADS liên quan đến người được thi hành án, người phải thi hành án ở nông thôn. Tiêu biểu là mô hình “Xã điểm trong THADS” tại chi cục THADS các huyện: Hữu Lũng, Lộc Bình, thành phố Lạng Sơn.

Đồng chí Lê Văn Cường, Chi cục trưởng Chi cục THADS thành phố Lạng Sơn cho biết: Thực hiện các phong trào thi đua của ngành và cục phát động, đơn vị đã triển khai và quán triệt đến cán bộ, công chức, người lao động trong đơn vị. Nhờ thi đua mà các cán bộ, công chức đã nâng cao ý thức, trách nhiệm với công việc được giao, góp phần hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ của đơn vị. Năm 2018, đơn vị được cấp trên tặng giấy khen và công nhận tập thể lao động xuất sắc.

Đồng chí Phạm Văn Dũng, Cục trưởng Cục THADS tỉnh cho biết: Những nỗ lực của toàn ngành trong thực hiện các phong trào thi đua đã đem lại hiệu quả công tác thiết thực. Kết thúc năm 2018, Cục THADS tỉnh vượt 4/4 chỉ tiêu được giao về việc, tiền, giảm số việc, số tiền có điều kiện chuyển kỳ sau. Thông qua các phong trào thi đua, năm 2018, toàn ngành có 150 cá nhân đạt lao động tiên tiến; 13 tập thể lao động tiên tiến; 12 chiến sĩ thi đua cơ sở. Với vai trò là cụm trưởng Cụm thi đua các cơ quan nội chính tỉnh, trong năm nay, đơn vị đã đẩy mạnh triển khai rất nhiều phong trào thi đua và được cán bộ, công chức, người lao động tích cực hưởng ứng thực hiện. Qua kết quả chấm điểm của cụm, năm 2018, Cục THADS tỉnh đã được cụm thi đua suy tôn và đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen cho đơn vị.

THANH HUYỀN