Thứ năm,  07/12/2023

Phát huy tinh thần trách nhiệm với công việc

Vừa qua, Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ (TCT) cho biết, tình hình thực hiện nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao các bộ, cơ quan, địa phương (BCQÐP) năm 2018 đã có chuyển biến tích cực hơn so các năm trước và có tiến bộ vượt bậc so các năm chưa có TCT.

Phát huy tinh thần trách nhiệm với công việc

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng, Tổ trưởng Tổ công tác của Thủ tướng, phát biểu tại buổi kiểm tra 4 bộ về việc cắt giảm các thủ tục, điều kiện kinh doanh, ngày 16-10-2018

 

Trong năm 2018, TCT đã tiến hành 21 cuộc kiểm tra tại sáu bộ, cơ quan, bảy địa phương, hai tập đoàn và tổng công ty nhà nước; kiểm tra 11 bộ quản lý chuyên ngành đối với hàng hóa xuất nhập khẩu và 16 bộ, cơ quan có ngành nghề kinh doanh.

Theo đó, số nhiệm vụ quá hạn năm 2018 chỉ chiếm 1,15%, giảm rất mạnh so với tỷ lệ quá hạn 25% trước khi TCT được thành lập, tình trạng đùn đẩy trách nhiệm hoặc “đẩy” trách nhiệm lên Thủ tướng cũng được khắc phục về cơ bản. Cụ thể, từ ngày 1-1-2018 đến 26-12-2018, có tổng số 18.820 nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao các BCQÐP.

Trong đó, 11.253 nhiệm vụ đến hạn đã hoàn thành, 7.567 nhiệm vụ chưa hoàn thành. Số nhiệm vụ quá hạn của năm 2018 chiếm 1,15% tổng số nhiệm vụ, giảm 0,23% so cùng kỳ năm trước và giảm 23,85% so trước khi TCT được thành lập. Sự chủ động, nghiêm túc trong việc thực hiện nhiệm vụ giao của các BCQÐP tiếp tục được duy trì và đi vào nền nếp…

Hoạt động kiểm tra chuyên ngành (KTCN), đơn giản, cắt giảm điều kiện kinh doanh (ÐKKD) đã có cải cách, chuyển biến mạnh cả về chất và lượng. Nếu năm 2017, các bộ, cơ quan mới phê duyệt hoặc đề xuất phương án cải cách KTCN cắt giảm, đơn giản ÐKKD thì năm 2018 là một năm ghi dấu ấn mạnh mẽ trong khâu thực thi, được minh chứng qua những số liệu cụ thể. Với việc đơn giản, cắt giảm 6.665 danh mục sản phẩm hàng hóa phải KTCN và 27 thủ tục KTCN của tám bộ đã tiết kiệm cho doanh nghiệp (DN) và xã hội hơn 11,642 triệu ngày công/năm, tương đương 5.407 tỷ đồng/năm. Còn việc cắt giảm, đơn giản 3.015 ÐKKD của chín bộ đã tiết kiệm cho DN và người dân khoảng hơn 5,911 triệu ngày công/năm, tương đương 889,5 tỷ đồng/năm (chưa kể các chi phí tiết kiệm được do không phải duy trì và đáp ứng các ÐKKD).

Thông qua các cuộc kiểm tra, nhiều khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được tháo gỡ kịp thời. Ðặc biệt, qua các cuộc kiểm tra chuyên đề, tinh thần, quan điểm, ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ được quán triệt, đôn đốc thực hiện, tạo chuyển biến thật sự về kỷ luật, kỷ cương, kịp thời đưa các giải pháp, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thành những kết quả cụ thể, đi vào cuộc sống. Trên cơ sở các kiến nghị của TCT tại các phiên họp Chính phủ thường kỳ hằng tháng, Thủ tướng Chính phủ đã có văn bản chỉ đạo yêu cầu các BCQÐP triển khai thực hiện ngay một số nhiệm vụ để khắc phục, chấn chỉnh những hạn chế, bất cập liên quan công tác chỉ đạo, điều hành của BCQÐP mình và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan cơ chế, chính sách nhằm tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi cho người dân và DN mà TCT đã kiến nghị.

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ, có những vấn đề phát sinh như thiếu điều kiện về nguồn lực để thực hiện, nhiệm vụ giao chưa đúng đối tượng, phạm vi, thời gian thực hiện chưa bảo đảm nhưng nhiều BCQÐP chưa thông tin, phối hợp với Văn phòng Chính phủ để báo cáo, tham mưu Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giải pháp điều chỉnh kịp thời. Cán bộ, công chức thực hiện nhiệm vụ đôi lúc còn cứng nhắc, không linh hoạt, sáng tạo, dẫn đến nhiệm vụ giao bị quá hạn, không bảo đảm đúng tiến độ. Một số bộ, cơ quan còn chậm trễ trong việc trình ban hành và ban hành theo thẩm quyền các văn bản quy phạm pháp luật liên quan KTCN và ÐKKD. Hiện còn 33 văn bản về KTCN và ÐKKD chưa được ban hành. Một số bộ, cơ quan đã có danh mục hàng hóa KTCN và ÐKKD cắt giảm, đơn giản hóa nhưng chưa đánh giá tác động, hiệu quả kinh tế theo đúng chỉ đạo của Chính phủ.

Phát huy những kết quả đạt được năm 2018, năm 2019, TCT tiếp tục kiểm tra các BCQÐP trong việc thực hiện nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao, đặc biệt sẽ tập trung kiểm tra chuyên đề về công tác hoàn thiện thể chế và việc ban hành văn bản theo thẩm quyền nhằm khắc phục và xử lý triệt để tình trạng ban hành các văn bản trái thẩm quyền, trái quy định; kiểm tra chuyên đề trong việc triển khai thực hiện các Nghị quyết 01, 02, 35, 35a và 70/NQ-CP của Chính phủ…; kiểm tra chuyên đề đối với các nhiệm vụ giao có tính cấp bách liên quan việc bảo vệ tài nguyên, môi trường, an sinh xã hội, đời sống người dân cần khẩn trương thực hiện…

Theo Nhandan