Thứ bảy,  01/10/2022

Thực hiện Nghị quyết 71 của Tỉnh ủy: Tạo chuyển biến về nhận thức

(LSO) – Ngày 30/10/2013, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh ban hành Nghị quyết số 71 về lãnh đạo công tác giáo dục chính trị tư tưởng đến năm 2015 và những năm tiếp theo. Sau hơn 5 năm triển khai thực hiện, nhận thức của cán bộ, đảng viên về công tác giáo dục chính trị tư tưởng được nâng lên.

     Nhiều hình thức tuyên truyền

Để thực hiện, Tỉnh uỷ lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, ngành triển khai đồng bộ việc thực hiện Nghị quyết 71 từ tỉnh đến cơ sở; chỉ đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ hướng dẫn các huyện uỷ, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân; xây dựng nội dung và chỉ đạo thực hiện chương trình bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ, lãnh đạo quản lý, cấp ủy viên các cấp và cán bộ, đảng viên cấp huyện và cơ sở.

Công tác quán triệt, triển khai các nghị quyết, chỉ thị của Đảng được đổi mới, đội ngũ báo cáo viên các cấp khi được phân công quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng đều nghiên cứu kỹ nội dung, kết hợp sử dụng các phương tiện hiện đại vào phục vụ bài giảng; các nội dung truyền đạt đều liên hệ với thực tiễn cơ sở, phù hợp với từng đối tượng, nội dung quán triệt. Một số cấp ủy chủ động mời báo cáo viên trung ương đến truyền đạt, như: Thành ủy Lạng Sơn, Huyện ủy Bắc Sơn, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh.

Lãnh đạo Huyện ủy Lộc Bình trao tặng giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Ông Lâm Văn Viên, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Lộc Bình cho biết: Những năm gần đây, năm nào huyện Lộc Bình  cũng tổ chức biểu dương điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo gương Bác; năm nay, huyện sơ kết Chỉ thị 05, tổ chức và trao giải cuộc thi viết về chủ đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhiều tấm gương điển hình trên các lĩnh vực đã được vinh danh, qua tuyên truyền bằng nhiều hình thức, nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước được nâng lên.

Hay như Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, đã xây dựng và ban hành nghị quyết chuyên đề về nâng cao chất lượng học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng; xây dựng Đề án “Nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong Đảng bộ Khối giai đoạn 2017-2020”; Đề án “Thí điểm xây dựng phòng tuyên truyền tại cơ sở đảng trực thuộc”… qua đó góp phần nâng cao nhận thức và giáo dục truyền thống cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức.

Từ cuối năm 2013 đến nay, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp tổ chức được 91.405 buổi tuyên truyền, cho hơn 5 triệu lượt người nghe. Trong mỗi hội nghị triển khai nghị quyết, cấp uỷ các cấp đều dành thời gian cho cán bộ, đảng viên thảo luận và được giải đáp cụ thể từng nội dung, đúng trọng tâm. Kết quả triển khai, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng đến đội ngũ cán bộ, đảng viên hằng năm luôn đạt tỷ lệ từ 97% trở lên.

     Chuyển biến nhận thức

Sau hơn 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 71, nhận thức của cán bộ, đảng viên về công tác giáo dục chính trị tư tưởng được nâng lên. Công tác đào tạo, bồi dưỡng, giáo dục lý luận chính trị, giáo dục lịch sử truyền thống tiếp tục được đẩy mạnh. Đội ngũ cán bộ làm công tác giáo dục chính trị tư tưởng được tăng cường về số lượng và chất lượng. Đặc biệt là việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng đã tạo bước chuyển biến quan trọng trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Lòng tin của cán bộ, đảng viên, nhân dân vào sự nghiệp cách mạng của Đảng được củng cố và nâng cao.

Tuy nhiên, qua thực hiện Nghị quyết cũng nhận thấy, việc quán triệt, triển khai các nghị quyết, chỉ thị của Đảng ở một số cấp ủy chất lượng chưa cao. Công tác tuyên truyền chưa đa dạng và kịp thời. Một số ít đảng viên ý thức học tập nghị quyết chưa cao. Một bộ phận cán bộ, đảng viên và nhân dân còn thiếu cảnh giác trước âm mưu của các thế lực thù địch, có biểu biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức và lối sống… Trong đó, nguyên nhân là do vai trò lãnh đạo, sức chiến đấu của một số tổ chức đảng và đảng viên chưa cao; việc thực hiện nêu gương của một số lãnh đạo cơ quan, đơn vị chưa hiệu quả…

Ông Nông Văn Thảm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cho biết: Khắc phục những hạn chế đó, thời gian tới, Tỉnh ủy tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 71, trong đó tăng cường, củng cố, nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đảng viên; đổi mới, nâng cao chất lượng quán triệt, tổ chức thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật Nhà nước; chủ động nắm bắt tư tưởng, dư luận xã hội, kịp thời phản ánh và định hướng dư luận xã hội trước những vấn đề phức tạp; tiếp tục thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ, công chức; nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, tổ chức đảng; kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc và chấn chỉnh kịp thời những vấn đề phức tạp nảy sinh từ cơ sở…

PHÙNG KHIÊM