Thứ bảy,  01/10/2022

UBND tỉnh Lạng Sơn và Liên đoàn Lao động tỉnh ký kết quy chế phối hợp

LSO-Chiều nay (4/1), UBND tỉnh Lạng Sơn và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức hội nghị ký kết quy chế phối hợp hoạt động.

Dự lễ ký kết có đồng chí: Phạm Ngọc Thưởng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo UBMTTQ tỉnh, Ban Dân vận Tỉnh uỷ; lãnh đạo LĐLĐ tỉnh và trưởng các ban của LĐLĐ tỉnh.


Đại diện lãnh đạo UBND tỉnh và Liên đoàn Lao động tỉnh
ký kết quy chế phối hợp hoạt động

Tại buổi lễ, đại diện lãnh đạo 2 đơn vị đã thảo luận, thống nhất nội dung ký kết gồm 3 chương 14 điều, quy định cụ thể mối quan hệ phối hợp công tác giữa UBND tỉnh và LĐLĐ tỉnh với các nội dung chính bao gồm: phối hợp tham gia xây dựng chính sách, pháp luật và tổ chức thực hiện các phong trào thi đua yêu nước trong đoàn viên, người lao động; thực hiện quy chế dân chủ cơ sở tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện pháp luật về lao động; phối hợp giải quyết các quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở trong các thành phần kinh tế; hỗ trợ các hoạt động của tổ chức công đoàn liên quan đến nhiệm vụ phát triển kinh tế xã – hội, an ninh – quốc phòng của tỉnh.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Việc ký kết chương trình phối hợp là một trong những giải pháp hai đơn vị xây dựng nguyên tắc tổ chức thực hiện các chương trình phối hợp đảm bảo đúng nội dung, chương trình ký kết.

Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận LĐLĐ tỉnh trong thời gian qua đã thực hiện tốt các chương trình ký kết với các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn. Sau hội nghị, UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc các sở, ngành, UBND các huyện thành phố tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung ký kết. Đồng thời đề nghị LĐLĐ cần phân công cán bộ giám sát tổ chức thực hiện các nội dung đã ký, tiếp tục nâng cao chất lượng phối hợp hoạt động, đảm bảo đoàn viên, người lao động được hưởng đầy đủ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng theo quy định.

NGỌC HIẾU