Thứ ba,  28/11/2023

Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019

LSOSáng nay (9/1), Hội đồng Thi đua – Khen thưởng (TĐKT) Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác TĐKT năm 2018 và triển khai nhiệm vụ 2019.


Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Lạng Sơn

Dự hội nghị có đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng TĐKT Trung ương chủ trì hội nghị.

Đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng TĐKT tỉnh chủ trì tại điểm cầu Lạng Sơn.

Năm 2018, với chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, nhiều phong trào thi đua yêu nước được các bộ, ngành, địa phương trên toàn quốc triển khai sâu rộng, phù hợp với điều kiện thực tế của các địa phương, đơn vị, tạo động lực quan trọng góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế – xã hội của cả nước, của các cấp, ngành và từng cơ quan, đơn vị, địa phương.

Công tác TĐKT có nhiều chuyển biến tích cực, nhận thức của các cấp ủy, chính quyền, mặt trận, đoàn thể và tầng lớp nhân dân về vị trí, vai trò của công tác TĐKT được nâng cao.

Công tác khen thưởng được các cấp, ngành quan tâm; kịp thời khuyến khích các tầng lớp nhân dân trong lao động, sản xuất, học tập, chiến đấu, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong năm 2018, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch nước khen thưởng 55.463 trường hợp.

Đối với tỉnh Lạng Sơn, các phong trào thi đua được phát động, tổ chức triển khai hiệu quả trên các lĩnh vực, gắn với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Công tác khen thưởng được thực hiện kịp thời, đúng quy định của pháp luật; các hình thức khen thưởng đột xuất, chuyên đề, khen tập thể và các cá nhân, lao động trực tiếp đã được các cấp, các ngành chú trọng và quan tâm.

Năm 2018, toàn tỉnh có 47 tập thể, cá nhân, gia đình được Chủ tịch nước tặng thưởng huân, huy chương, danh hiệu các loại; 122 tập thể, cá nhân được Chính phủ tặng cờ thi đua xuất sắc, bằng khen và Kỷ niệm chương Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày.

UBND tỉnh khen thưởng cho 2.164 trường hợp. Trong đó, tặng cờ thi đua cho 61 tập thể; danh hiệu tập thể lao động xuất sắc, đơn vị quyết thắng cho 268 tập thể…

Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được trong công tác TĐKT thời gian qua.

Đồng chí yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tiếp tục quán triệt, tuyên truyền chính sách, pháp luật của Nhà nước về TĐKT; xây dựng kế hoạch phát động các phong trào thi đua ngay từ đầu năm, bám sát các nhiệm vụ chính trị trọng tâm, cấp bách, có nội dung, tiêu chí cụ thể, phấn đấu giành thắng lợi vượt mức chỉ tiêu đề ra.

Cùng với đó, tiếp tục kiểm tra, giám sát tổ chức thực hiện 3 phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động; tập trung đổi mới hoạt động của hội đồng TĐKT các cấp và hoạt động cụm, khối thi đua; nâng cao vai trò cơ quan chuyên trách làm công tác TĐKT tại các bộ, ngành, địa phương…

ĐĂNG THÙY