Thứ sáu,  07/10/2022

Đoàn giám sát của Đoàn ĐBQH tỉnh Lạng Sơn làm việc với UBND tỉnh

LSO-Hôm nay (11/1), Đoàn giám sát của Đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh Lạng Sơn do đồng chí Dương Xuân Hòa, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh làm trưởng đoàn làm việc với UBND tỉnh về việc thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất tại đô thị từ khi Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực đến hết năm 2018 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.


Đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc

Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành tỉnh, huyện Cao Lộc và thành phố Lạng Sơn.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường đã báo cáo việc thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị trên địa bàn tỉnh từ khi Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực đến hết năm 2018.

Theo đó, UBND tỉnh đã ban hành 10 văn bản quy phạm pháp luật quy định những nội dung về quy hoạch, quản lý đất đai, xây dựng tại đô thị thuộc thẩm quyền, thực hiện đúng quy trình, tuân thủ và cụ thể hóa quy định của cơ quan quản lý nhà nước cấp trên, phù hợp với yêu cầu quản lý và tình hình thực tiễn của tỉnh, tạo được hành lang pháp lý, đáp ứng yêu cầu công tác quản lý nhà nước về đất đại, quy hoạch, xây dựng đô thị trên địa bàn tỉnh.

Việc lập, thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh và thực hiện quy hoạch đô thị được chú trọng thực hiện đảm bảo tuân thủ các căn cứ, nguyên tắc, trình tự, nội dung theo quy định.


Đồng chí
Dương Xuân Hòa, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh
phát biểu tại buổi làm việc

Từ thời điểm Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực đến nay đã có 5 khu đô thi được lập phê duyệt quy hoạch chung xây dựng và 3 khu đô thị đang được lập đồ án quy hoạch chung xây dựng; 5/5 phường thuộc thành phố Lạng Sơn được lập, phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500; 3 đô thị huyện, 5 dự án phát triển đô thị, 5 dự án trụ sở các cơ quan, khu chức năng được lập quy hoạch chi tiết 1/500…

Tại buổi làm việc, UBND tỉnh kiến nghị với đoàn giám sát một số nội dung như: cơ chế, chính sách, giải pháp quản lý công trình cao tầng trong đô thị; có hướng dẫn về xử lý tình trạng đất không đủ điều kiện xây dựng; ban hành những quy định nhằm đảm bảo kiến trúc cảnh quan đô thị đối với một số hạng mục công trình hạ tầng đô thị…

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm rõ thêm một số vấn đề như: công tác quản lý xây dựng, quản lý đất đai bị sử dụng sai mục đích; việc xác định giá đất do tác động nhiều yếu tố thị trường; chưa có định hướng phát triển đô thị rõ nét, còn bị động khi có các nhà đầu tư, dẫn tới ảnh hưởng đến các cơ sở hạ tầng kèm theo…

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí trưởng đoàn giám sát khẳng định: UBND tỉnh đã thực hiện tốt nhiệm vụ, quyền hạn về lĩnh vực đất đai theo đúng quy định; ban hành đồng bộ hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, văn bản chỉ đạo, văn bản quản lý. Việc lập thẩm định phê duyệt, điều chỉnh và thực hiện quy hoạch đảm bảo đúng quy định; cơ bản các thị trấn, thị tứ trên địa bàn tỉnh được chỉnh trang, đầu tư xây dựng, nhiều khu đô thị được đâu tư xây dựng đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật…

Đồng chí đề nghị: Thời gian tới, UBND tỉnh tiếp tục làm tốt công tác truyền thông, chú ý tuyên truyền các quy định pháp luật về đất đai cần phải gắn với tổng hợp, giải trình, tiếp thu ý kiến của nhân dân, các cơ quan, tổ chức về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, nhất là liên quan đến việc thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đảm bảo công khai, minh bạch…

NÔNG ĐÌNH QUANG