Thứ hai,  26/09/2022

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc: Phát huy vai trò của các hội đồng tư vấn

(LSO) – Thời gian qua, hoạt động của các hội đồng tư vấn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) dần trở thành một kênh quan trọng, giúp MTTQ các cấp thực hiện chức năng, nhiệm vụ trên nhiều lĩnh vực…

Hiện tại, Ủy ban MTTQ tỉnh có 4 hội đồng tư vấn (HĐTV) trên các lĩnh vực, gồm: HĐTV về Dân chủ – Pháp luật; HĐTV về Dân tộc – Tôn giáo; HĐTV về Kinh tế; HĐTV về Văn hóa – Xã hội, với tổng số 25 thành viên. Trong đó, HĐTV về Dân chủ – Pháp luật; HĐTV về Dân tộc – Tôn giáo thành lập từ năm 2009, 2 hội đồng còn lại thành lập năm 2014. Bên cạnh đó, Ủy ban MTTQ các huyện, thành phố cũng đã thành lập được ban tư vấn với hơn 60 thành viên.

Ông Dương Văn Vịnh, Trưởng Ban Tổ chức – Tuyên giáo, Ủy ban MTTQ tỉnh cho biết: Thành phần tham gia các HĐTV đều là các chuyên gia, trí thức, nhà khoa học, người làm công tác lãnh đạo, quản lý, am hiểu pháp luật, có khả năng phân tích, tổng hợp, có kinh nghiệm trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Trong hoạt động giám sát và phản biện xã hội của MTTQ, chúng tôi đều gửi các tài liệu cho các thành viên HĐTV trước để họ có thời gian nghiên cứu, tham gia đóng góp ý kiến có chất lương, hiệu quả. Họ còn tích cực lắng nghe dư luận xã hội, nguyện vọng của nhân dân, từ đó tham mưu cho MTTQ hướng kiến nghị giải quyết.

Đại diện Hội đồng tư vấn về Kinh tế của Ủy ban MTTQ tỉnh phát biểu ý kiến tại hội nghị phản biện quy chế quản lý hoạt động du lịch

Hằng năm, các HĐTV, ban tư vấn đều xây dựng kế hoạch hoạt động cụ thể, chọn những vấn đề trọng tâm để tập trung nghiên cứu, tư vấn; cùng với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh, Ủy ban MTTQ các huyện, thành phố thực hiện tốt chức năng giám sát, phản biện xã hội về những dự án phát triển kinh tế – xã hội của địa phương khi được yêu cầu…

Trong 5 năm trở lại đây, các HĐTV, các ban tư vấn đã tham gia phản biện đối với 21 dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của chính quyền cùng cấp, nhận được gần 200 ý kiến góp ý. Riêng trong năm 2018, tham gia phản biện đối với 3 dự thảo; từ đầu tháng 1/2019 đến nay, tham gia phản biện 2 dự thảo Quyết định của UBND tỉnh, nhận được gần 50 ý kiến của các thành viên tư vấn và các chuyên gia đầu ngành trong tỉnh.

Đơn cử, tại hội nghị phản biện về dự thảo Quyết định của UBND tỉnh về ban hành quy định cụ thể phạm vi vùng phụ cận đối với một số công trình thủy lợi trên địa bàn, do Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức tháng 7/2018, ông Lương Đăng Ninh, Chủ nhiệm HĐTV về Kinh tế cho rằng: tại điều 4 của dự thảo cần quy định cụ thể diện tích đất phải thu hồi, nguồn kinh phí bồi thường cho người dân…

Tại hội nghị phản biện Quy chế quản lý hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh diễn ra đầu tháng 1/2019, ông Hoàng Văn Páo, Phó Trưởng Ban đại diện Hội Người cao tuổi tỉnh, nguyên Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh đồng tình với sự cần thiết ban hành quy chế. Về nội dung, theo ông nên bổ sung rõ hơn khái niệm các hoạt động du lịch, bổ sung về công tác quản lý khách du lịch, hướng dẫn viên du lịch, bởi thời gian qua, tại nhiều nơi, du lịch “phượt”, du lịch mạo hiểm, cùng việc xuất hiện hướng dẫn viên tự phát đã ảnh hưởng không nhỏ tới không chỉ ngành du lịch mà còn ảnh hưởng tới an ninh, chính trị nói chung…

Các ý kiến của HĐTV đều rất tâm huyết, có chất lượng và được đánh giá cao. Nhiều chương trình, dự án sau khi được tư vấn đã được cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp thu, bổ sung hoàn chỉnh các văn bản trước khi ban hành.

Ông Nông Lương Chấn, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh cho biết: Để phát huy hơn nữa vai trò của các HĐTV, thời gian tới, Ủy ban MTTQ tỉnh sẽ xây dựng, hoàn chỉnh cơ chế cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến các chương trình, dự án của tỉnh để các thành viên HĐTV tham gia đóng góp ý kiến, góp phần xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh.

HOÀNG HUẤN