Thứ ba,  05/12/2023

Sở Ngoại vụ: Cờ đầu thi đua

(LSO) – Năm 2018, với việc thực hiện tốt các phong trào thi đua, Sở Ngoại vụ được các đơn vị trong cụm suy tôn đứng đầu Cụm thi đua các cơ quan tham mưu tổng hợp của tỉnh và đứng thứ nhì Cụm thi đua số 1 khu vực biên giới phía Bắc.

Sở Ngoại vụ có 5 phòng chuyên môn và 1 trung tâm trực thuộc với 28 cán bộ, công chức, viên chức, lao động (CCVCLĐ). Ông Hoàng Xuân Thuận, Giám đốc Sở Ngoại vụ cho biết: Trên cơ sở các phong trào thi đua (PTTĐ) yêu nước năm 2018 do tỉnh và ngành phát động, đơn vị đã nghiêm túc triển khai và tổ chức phát động PTTĐ gắn với các phong trào, cuộc vận động của các tổ chức đoàn thể, chính trị tới toàn thể CCVCLĐ trong cơ quan nhằm đẩy mạnh và phát huy tinh thần chủ động, tích cực, sáng tạo của mỗi tập thể, cá nhân, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Trong năm, sở đã xây dựng và ban hành 35 văn bản liên quan đến công tác thi đua khen thưởng (TĐKT), đảm bảo công tác TĐKT được thực hiện thống nhất, đồng bộ, đúng quy định.

Bên cạnh việc tổ chức các PTTĐ lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn trong năm, chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc… đơn vị tiếp tục đẩy mạnh PTTĐ “Cán bộ ngoại vụ năng động, sáng tạo, vững về chính trị, giỏi về chuyên môn, ngoại ngữ, đáp ứng yêu cầu công tác đối ngoại trong thời kỳ mới”. Tháng 2/2018, sở phát động PTTĐ “Phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chương trình công tác năm 2018”. Để góp phần thực hiện hiệu quả PTTĐ gắn với nhiệm vụ chuyên môn, sở còn bố trí một phòng “học” tại tầng 1 trụ sở cơ quan, bổ sung 5 máy tính xách tay phục vụ cho việc tự học nâng cao trình độ ngoại ngữ của CCVCLĐ.

Lãnh đạo Sở Ngoại vụ (bên trái) tham gia Lễ ký kết giao ước thi đua năm 2019 với các đơn vị trong Cụm thi đua các cơ quan tham mưu tổng hợp

Hưởng ứng phong trào, các phòng trong đơn vị đã bám sát nhiệm vụ liên quan tới công việc chuyên môn để đăng ký các mục tiêu cụ thể, 100% CCVCLĐ của đơn vị đều đăng ký danh hiệu thi đua, lấy đó làm mục tiêu để xây dựng kế hoạch tự rèn luyện, nâng cao trình độ về mọi mặt, từ đó thúc đẩy tinh thần tự học của CCVCLĐ. Trong năm, 4 cán bộ của sở đã tham gia học tập nâng cao trình độ ngoại ngữ tại nước ngoài và trên 30 lượt cán bộ học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.

Cùng đó, CCVCLĐ còn tích cực nghiên cứu các giải pháp nâng cao chất lượng hiệu quả công việc với 7 sáng kiến được sở công nhận và ứng dụng trong thực tiễn công tác tại đơn vị. Chị Phạm Thị Hương, chuyên viên Phòng Hợp tác quốc tế, Sở Ngoại vụ cho biết: Để thực hiện hiệu quả PTTĐ, tôi đã tìm hiểu và dựa trên thực tiễn công tác để đề ra sáng kiến: “Một số giải pháp nâng cao công tác tham mưu của phòng hợp tác quốc tế cho hoạt động đối ngoại nhân dân tỉnh Lạng Sơn” phục vụ cho công tác chuyên môn. 5 giải pháp được tôi và các đồng nghiệp ứng dụng trong quá trình công tác đã góp phần kết nối, tăng cường quan hệ đoàn kết, hữu nghị với các nước đã thiết lập mối quan hệ như: Hàn Quốc, Nhật Bản, Úc; tranh thủ các nguồn lực quốc tế vào phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh.

Việc thực hiện PTTĐ được lãnh đạo đơn vị quan tâm đôn đốc hằng tháng qua các cuộc giao ban định kỳ, chú trọng công tác phát hiện và biểu dương các cá nhân điển hình trong thực hiện các PTTĐ để kịp thời động viên, khen thưởng. Nhờ đó, mặc dù năm 2018, sở có biến động trong công tác luân chuyển cán bộ nhưng công tác đối ngoại Đảng và đối ngoại nhân dân, công tác quản lý biên giới, tham mưu thực hiện các ký kết, thỏa thuận quốc tế, hợp tác quốc tế… vẫn được thực hiện có hiệu quả, góp phần khẳng định vai trò của tỉnh trong quan hệ với các nước trong và ngoài khu vực. Trong năm, sở đã tham mưu và quyết định cử 54 đoàn đi công tác tại 14 quốc gia, vùng lãnh thổ; tham mưu tổ chức đón tiếp, làm việc với 69 đoàn khách quốc tế. Nổi bật tháng 9/2018, sở tham mưu cho tỉnh tổ chức thành công Lễ công bố chính thức mở cửa khẩu song phương Chi Ma (Việt Nam) – Ái Điểm (Trung Quốc) và thiết lập quan hệ hợp tác cấp địa phương với Australia…

Với sự tích cực, nỗ lực của tập thể và CCVCLĐ trong đơn vị, kết thúc năm 2018, 2/6 tập thể phòng được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 4/6 phòng đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ. Sở Ngoại vụ đã hoàn thành 7/7 nhiệm vụ trọng tâm được UBND tỉnh phê duyệt đầu năm; 100% công chức, viên chức trong đơn vị đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến”, 4 cá nhân đạt danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở” và là một trong những đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2018 trên địa bàn tỉnh.

HOÀNG NHƯ