Chủ nhật,  25/09/2022

Sở Ngoại vụ triển khai nhiệm vụ năm 2019

LSO-Chiều 17/1/2019, Sở Ngoại vụ Lạng Sơn tổng kết công tác ngoại vụ năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019. Đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự, chỉ đạo hội nghị. 


Đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
phát biểu chỉ đạo hội nghị

Năm 2018, Sở Ngoại vụ đã thực hiện tốt công tác tham mưu UBND tỉnh về công tác đối ngoại. Qua đây công tác đối ngoại của tỉnh được triển khai đồng bộ, toàn diện, đúng hướng, có trọng tâm trọng điểm; đảm bảo bám sát chủ trương, đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước; kết hợp chặt chẽ giữa 3 trụ cột đối ngoại (đối ngoại Đảng, ngoại giao nhà nước, đối ngoại nhân dân). Quan hệ hợp tác với Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia và các đối tác tiềm năng cũng được tỉnh chú trọng thiết lập, duy trì và củng cố. Đặc biệt là quan hệ hữu nghị hợp tác với Quảng Tây (Trung Quốc) tiếp tục được tăng cường, đi vào chiều sâu, đem lại hiệu quả thiết thực trên nhiều lĩnh vực. Trong năm, tỉnh đã tiếp nhận 3 dự án, 3 khoản viện trợ phi dự án với tổng giá trị viện trợ trên 3,2 tỷ đồng; tổ chức đón tiếp và làm việc với 69 đoàn với 606 người từ 15 quốc gia và vùng lãnh thổ đến thăm và làm việc với tỉnh…


Lãnh đạo Sở Ngoại vụ báo cáo kết quả công tác đối ngoại năm 2018

Năm 2019, Sở Ngoại vụ tập trung thực hiện tốt công tác tham mưu cho UBND tỉnh triển khai có hiệu quả công tác đối ngoại, hợp tác quốc tế, biên giới lãnh thổ; đẩy mạnh hoạt động và đổi mới phương thức xúc tiến vận động, thu hút vốn FDI, ODA, NGO và các hoạt động thông tin đối ngoại, hợp tác quốc tế, phi chính phủ nước ngoài; tăng cường kỷ luật kỷ cương hành chính.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị: Thời gian tới, sở tiếp tục thực hiện tốt công tác tham mưu về công tác đối ngoại; phối hợp với các sở, ngành liên quan thực hiện hiệu quả việc kêu gọi các doanh nghiệp nước ngoài đầu tư vào tỉnh; tham mưu đẩy mạnh quan hệ hợp tác với các đối tác nước ngoài nhất là với Quảng Tây (Trung Quốc); thẩm định, có ý kiến kịp thời, chính xác các nội dung trao đổi hội đàm và hoạt động đối ngoại của chính quyền cấp huyện; tăng cường quảng bá hình ảnh Lạng Sơn; quan tâm thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ làm công tác đối ngoại từ tỉnh đến cấp huyện. Cùng đó chuẩn bị tốt các nội dung tổ chức chương trình gặp gỡ đầu xuân năm 2019, hội nghị lần thứ 10 Uỷ ban công tác liên hợp diễn ra vào tháng 3/2019 và lễ thông xe đường chuyên dụng vận tải hàng hoá Tân Thanh (Việt Nam) – Khả Phong (Trung Quốc).

HÀ MY