Thứ bảy,  09/12/2023

Triển khai công tác thông tin đối ngoại và chống diễn biến hòa bình năm 2019

LSO-Chiều 17/1/2019, Ban Chỉ đạo (BCĐ) công tác thông tin đối ngoại (TTĐN) và BCĐ 94 (Ban Chỉ đạo “Chống diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa) tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019.


Đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy,
Trưởng Ban Chỉ đạo phát biểu tại hội nghị

Đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo và đồng chí Nông Văn Thảm, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, Phó Trưởng ban Thường trực BCĐ tỉnh đồng chủ trì hội nghị.

Năm 2018, công tác TTĐN được Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo thực hiện đồng bộ, hiệu quả. Công tác đấu tranh, phản bác các thông tin sai sự thật, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch được triển khai chủ động và kịp thời.


Toàn cảnh hội nghị

Đối với công tác đấu tranh, chống âm mưu, hoạt động “diễn biến hoà bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hoá, BCĐ 94 tỉnh đã chỉ đạo các cấp uỷ đảng, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở thực hiện tốt giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, nhất là những vụ việc khiếu kiện đông người, phức tạp, không để hình thành “điểm nóng”, không để các phần tử xấu lợi dụng, kích động, lôi kéo, gây mất đoàn kết trong nhân dân. Cùng với đó, các cơ quan chức năng thực hiện tốt công tác quản lý hoạt động xuất nhập cảnh; hoạt động thông tin truyền thông, báo chí, xuất bản…

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được. Tuy vậy, vẫn còn một số hạn chế như: công tác quản lý, sử dụng internet, các trang mạng xã hội vẫn còn bất cập; một bộ phận cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức chưa đầy đủ về mức độ tinh vi, nguy hiểm của các âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa; công tác đấu tranh, phản bác các thông tin xấu, độc trên không gian mạng còn hạn chế…

Về nhiệm vụ năm 2019, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị: các huyện ủy, thành ủy, các cơ quan, đơn vị cần phối hợp với BCĐ tỉnh, bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước để chỉ đạo định hướng tuyên truyền trong công tác TTĐN và đấu tranh chống âm mưu, hoạt động “diễn biến hoà bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hoá; chủ động định hướng dư luận kịp thời khi phát sinh vấn đề mới; nắm chắc tình hình để xử lý kịp thời những vụ việc nóng; tiếp tục thực hiện tốt công tác giáo dục tư tưởng chính trị cho cán bộ, đảng viên; phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy; các cơ quan báo chí tiếp tục nâng cao chất lượng tuyên truyền về các sự kiện chính trị, lịch sử, văn hóa, ngoại giao của tỉnh…

TRÍ DŨNG