Thứ năm,  20/01/2022

Chi Lăng xây dựng đội ngũ lãnh đạo quản lý các cấp

LSO-Những năm qua, Huyện ủy Chi Lăng đã nỗ lực thực hiện Nghị quyết 67-NQ/TU ngày 11/9/2013 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp đến năm 2020 và những năm tiếp theo. Sau 5 năm, đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý của huyện cơ bản đảm bảo ổn định, đáp ứng được yêu cầu trước mắt và lâu dài.


Bí thư Đảng ủy xã Bằng Mạc (bên phải) cùng cán bộ kiểm tra lại việc
thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm năm 2018

Trước khi thực hiện nghị quyết, một số cán bộ lãnh đạo, quản lý của Chi Lăng còn chưa đạt chuẩn về trình độ chuyên môn (TĐCM) và lý luận chính trị (LLCT). Như các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành (BCH) Đảng bộ huyện, TĐCM đạt chuẩn chiếm 74%, LLCT đạt chuẩn chiếm 86%; các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Huyện ủy TĐCM đạt chuẩn chiếm 92%, LLCT đạt chuẩn chiếm 85%…

Để dần chuẩn hóa đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, Huyện ủy Chi Lăng đã ban hành Kế hoạch 71-KH/HU ngày 14/4/2014 để thực hiện nghị quyết của tỉnh; đồng thời quán triệt đến các chi, đảng bộ trực thuộc triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết.

Ông Long Văn Nhân, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy cho biết: Trong các giải pháp xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý đến năm 2020 và những năm tiếp theo, Huyện ủy Chi Lăng đã thực hiện hiệu quả một số nội dung như: nâng cao chất lượng, đổi mới công tác đánh giá cán bộ; tăng cường luân chuyển cán bộ để đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực thực tiễn; xây dựng quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý gắn với đào tạo, bồi dưỡng…

Đơn cử như công tác đánh giá phân loại cán bộ hằng năm thuộc diện BTV Huyện ủy quản lý đều được thực hiện nghiêm túc. Với tinh thần đánh giá khách quan, minh bạch, những năm qua, đội ngũ cán bộ đều được đánh giá sát thực tế dựa trên sự theo dõi của đồng chí cấp ủy viên phụ trách và mức độ hoàn thành công việc, không có chuyện bao che, nể nang đối với những cán bộ yếu kém. Như năm 2018, trên cơ sở kết quả đánh giá phân loại cán bộ năm 2017, BTV Huyện ủy đã thực hiện cho nghỉ hưu trước tuổi và chính sách thôi việc ngay đối với 8 đồng chí là cán bộ chủ chốt cấp xã, thị trấn do hạn chế về năng lực, tín nhiệm thấp.

Một trong những giải pháp để xây dựng đội ngũ lãnh đạo, quản lý các cấp ngày càng hiệu quả là luân chuyển, điều động cán bộ. Từ năm 2014 đến nay, tổng số cán bộ thuộc diện BTV Huyện ủy quản lý được luân chuyển, điều động là 36 đồng chí. Công tác này không chỉ tăng nguồn lực cho nơi cán bộ được luân chuyển đến mà còn tạo điều kiện cho cán bộ thuộc diện quy hoạch, cán bộ trẻ có triển vọng được bồi dưỡng, rèn luyện, thử thách ở những địa bàn, lĩnh vực cần tích lũy kinh nghiệm.

Ông Vi Công Hậu, Bí thư Đảng ủy xã Nhân Lý cho biết: Là cán bộ được luân chuyển từ huyện về giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy từ tháng 6 năm 2017, qua một thời gian công tác tại vị trí mới, tôi được đổi mới phong cách, môi trường làm việc. Ở cương vị mới, tôi cùng tập thể rà soát lại quy chế làm việc, kiện toàn đội ngũ cán bộ xã, phân công nhiệm vụ rõ ràng… Năm 2018, Đảng bộ xã Nhân Lý đã được cấp trên đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Bên cạnh đó, BTV Huyện ủy cũng xác định công tác xây dựng quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý gắn với đào tạo, bồi dưỡng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm để phát triển nguồn nhân lực. Đối với quy hoạch, cấp ủy quan tâm việc tạo nguồn, quy hoạch, đề bạt cán bộ trẻ, cán bộ nữ, đảm bảo sự kế thừa và chuyển tiếp giữa các thế hệ. Kết quả từ năm 2014 đến nay, huyện đã thực hiện quy hoạch hơn 2.400 lượt cán bộ từ cấp huyện đến cấp cơ sở. Trong đào tạo, bồi dưỡng,  từ năm 2014 đến hết năm 2018 đã có gần 3.700 lượt cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp được đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, LLCT, chức danh ở trong và ngoài huyện.

Hiện nay, cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp huyện là 108 đồng chí, cấp xã là 204 đồng chí. Trong đó TĐCM cán bộ đạt chuẩn cấp huyện đều trên 94%, LLCT trên 95% (riêng cán bộ cấp phó phòng và tương đương đạt 79%); cán bộ đạt chuẩn cấp xã về TĐCM đạt trên 70%, LLCT đạt trên 85%… Sau 5 năm thực hiện nghị quyết, đội ngũ cán bộ, lãnh đạo quản lý các cấp của huyện đang được nâng lên cả về số lượng và chất lượng, từng bước được chuẩn hóa theo quy định, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ.

THANH MAI