Thứ năm,  02/12/2021

Tỉnh ủy Lạng Sơn triệu tập các hội nghị lấy ý kiến về công tác cán bộ

LSO-Sáng nay (27/2/2019), Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lạng Sơn triệu tập hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, hội nghị cán bộ chủ chốt của tỉnh để lấy ý kiến giới thiệu bổ sung Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015-2020.


Đồng chí Lâm Thị Phương Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng,
Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn phát biểu tại hội nghị

Đồng chí Lâm Thị Phương Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Hội nghị đã nghe Tờ trình của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc giới thiệu nhân sự để lấy phiếu giới thiệu kiện toàn bổ sung 1 Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lạng Sơn khóa XVI, nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Với tinh thần dân chủ, hội nghị đã thực hiện các bước giới thiệu theo đúng quy định của Trung ương, của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Kết quả, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã nhất trí giới thiệu 1 đồng chí vào Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lạng Sơn khóa XVI, nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lâm Thị Phương Thanh, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Việc thực hiện quy trình để giới thiệu nhân sự, kiện toàn bổ sung Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015 – 2020 là việc làm thường xuyên, cần thiết nhằm bổ sung nguồn cán bộ lãnh đạo cho tỉnh, đảm bảo yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành liên tục của Ban Chấp hành Đảng bộ, của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, qua đó thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp đã đề ra.

PHÙNG KHIÊM