Thứ năm,  02/12/2021
Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh Lạng Sơn:

Triển khai kế hoạch công tác năm 2019

LSO-Sáng 28/2/2019, Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch công tác năm 2019. Đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì hội nghị.


Đ
ồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh,
Trưởng BCĐCCTP tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Năm 2018, Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh đã phân công nhiệm vụ các thành viên; thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin báo cáo theo quy định. Một số kết quả nổi bật như: cơ quan điều tra hai cấp đã tiếp nhận, xử lý 100% tin báo, tố giác tội phạm; Viện Kiểm sát Nhân dân thụ lý giải quyết 928 vụ, 1884 bị can (đạt 99,78%); toà án nhân dân hai cấp hoà giải thành 1.439 vụ án dân sự, hôn nhân và gia đình, đạt tỷ lệ 71%; các cơ quan tiến hành tố tụng phối hợp xác định 82 vụ án điểm, tổ chức 62 phiên toà xét xử lưu động góp phần tuyên truyền, giáo dục pháp luật trong nhân dân…

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận về tình hình thực hiện nhiệm vụ cải cách tư pháp, khó khăn, vướng mắc, đồng thời đề xuất, kiến nghị để thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm công tác cải cách tư pháp năm 2019.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ ghi nhận kết quả Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh đạt được trong năm 2018. Đồng chí đề nghị thời gian tới, Ban Chỉ đạo cần làm tốt hơn vai trò tham mưu cho Tỉnh ủy trong việc quán triệt tổ chức thực hiện có hiệu quả các quy định của Đảng và Nhà nước, nhất là liên quan đến lĩnh vực tư pháp; đề xuất với các cấp có thẩm quyền ban hành, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật; tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật; xây dựng, kiện toàn, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ tư pháp và bổ trợ tư pháp; các thành viên Ban Chỉ đạo tích cực, chủ động thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, phối hợp trong thực hiện công tác cải cách tư pháp; tăng cường hợp tác quốc tế về lĩnh vực tư pháp; đẩy mạnh kiểm tra giám sát chuyên đề công tác tư pháp, cải cách tư pháp; tổ chuyên viên giúp việc xác định công việc cụ thể, nghiên cứu đề xuất giúp Ban Chỉ đạo xây dựng chương trình, kế hoạch công tác, hoàn thành nhiệm vụ cải cách tư pháp.

DƯƠNG DUYÊN