Thứ bảy,  10/04/2021

Quán triệt Luật Hộ tịch và các văn bản hướng dẫn thi hành

LSO - Ngày 16/11/2015, Sở Tư pháp tổ chức hội nghị triển khai, quán triệt Luật Hộ tịch và các văn bản hướng dẫn thi hành. Dự và phát biểu chỉ đạo có đồng chí Tô Hùng Khoa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Về phía Trung ương có đồng chí Nguyễn Công Khanh, Cục trưởng Cục Hộ tịch-Quốc tịch, Bộ Tư pháp.

               

             Đồng chí Tô Hùng Khoa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe báo cáo viên pháp luật Bộ Tư pháp giới thiệu nội dung của Luật Hộ tịch. Luật Hộ tịch được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 20/11/2014 và có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2016. Luật Hộ tịch gồm 7 chương, 77 điều quy định về hộ tịch; quyền, nghĩa vụ, nguyên tắc, thẩm quyền, thủ tục đăng ký hộ tịch; cơ sở dữ liệu hộ tịch và quản lý nhà nước về hộ tịch.

Tiếp đó, các đại biểu đã được quán triệt kế hoạch 39/KH-UBND ngày 1/4/2015 của UBND tỉnh Lạng Sơn về triển khai thi hành Luật Hộ tịch.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ rõ, thời gian tới các cấp, các ngành cần tiếp tục tập trung quán triệt, triển khai luật hộ tịch tại cơ quan, đơn vị mình. Các cơ quan chức năng có sự phối hợp chặt chẽ trong quá trình triển khai để thực hiện tốt các quy định của luật, đưa Luật vào cuộc sống; tăng cường phổ biến, tuyền truyền Luật Hộ tịch sâu rộng, tới từng hộ gia đình để mọi người, mọi nhà đều nắm rõ, thực hiện đúng quy định của luật.

Tin ảnh: Minh Thảo