Thứ bảy,  10/04/2021

Chưa có quy định chức danh “hàm” trong văn bản Nhà nước

Sáng 17-11, trả lời câu hỏi của các đại biểu về việc có hay không quy định chức danh “hàm”, Bộ trưởng Nội vụ Nguyễn Thái Bình đã khẳng định: “Thời điểm hiện nay các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước chưa có văn bản nào quy định về cấp “hàm” đối với một số cơ quan tổ chức, đơn vị và đối với một số đối tượng là cán bộ, công chức, viên chức”.
Chưa có quy định chức danh “hàm” trong văn bản Nhà nước

Thắc mắc trong quy định của Nhà nước không có quy định về chức danh “hàm”, tuy nhiên một số cơ quan vẫn triển khai thực hiện, đại biểu Bùi Mạnh Hùng (Bình Phước) chất vấn: “Bộ trưởng đã hứa sẽ tổ chức các hội thảo khoa học để tìm giải pháp nhưng sau một năm không thấy “hồi âm”.

Đại biểu Bùi Mạnh Hùng cho rằng, ngày 2-10-2015, đã gửi văn bản chất vấn đến Bộ trưởng và Bộ trưởng đã trả lời là đã xin ý kiến của Thủ tướng Chính phủ vì có hai luồng ý kiến khác nhau – đại biểu đề nghị, Bộ trưởng cho biết việc này liệu còn kéo dài đến bao giờ?

Cũng cho rằng chức danh cấp “hàm” Vụ trưởng, Vụ phó không có quy định trong luật nhưng chúng ta vẫn làm từ đầu nhiệm kỳ tới nay – đại biểu Nguyễn Bá Thuyền (Lâm Đồng) cho biết, Quốc hội cũng đề cập vấn đề này rất nhiều nhưng chưa thấy giải quyết.

“Vậy lần này đề nghị Chính phủ hoặc Bộ trưởng Nội vụ chỉ cần nói làm cái đó có đúng luật hay không?” – đại biểu Nguyễn Bá Thuyền chất vấn.

“Bộ trưởng Nội vụ đã có văn bản trả lời cho tôi vấn đề này. Cảm ơn Bộ trưởng trả lời tôi đến bốn trang thế nhưng tôi tìm chỗ nào sai thì không thấy, nếu mà đúng thì các địa phương có thể làm được không?” – đại biểu Nguyễn Bá Thuyền hỏi.

Bên cạnh đó, đại biểu Nguyễn Bá Thuyền cũng yêu cầu Bộ trưởng Nội vụ cho biết giải pháp trong thời gian tới để giải quyết việc này. Bởi, theo đại biểu, ở địa phương nói nếu Chính phủ làm được thì địa phương cũng làm được, cũng quy định “hàm” trưởng phòng, phó phòng để giải quyết chế độ chính sách cho anh em.

Đăng đàn trả lời câu hỏi của các đại biểu tại phiên chất vấn sáng 17-11 về chức danh “hàm”, Bộ trưởng Nội vụ Nguyễn Thái Bình cho biết, đã có văn bản trả lời chất vấn của các đại biểu về chức danh “hàm” khi chưa có ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

“Chúng tôi đã báo cáo. Và tính đến thời điểm hiện nay các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước chưa có văn bản nào quy định về cấp “hàm” đối với một số cơ quan tổ chức, đơn vị và đối với một số đối tượng là cán bộ, công chức, viên chức” – Bộ trưởng khẳng định.

Bộ trưởng thông tin thêm, từ tháng 6-2014, Bộ Nội vụ đã lập tổ nghiên cứu chức danh này, đề nghị các cơ quan tổ chức, đơn vị có quy định báo cáo, tổng hợp báo trước phiên chất vấn tại Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIII. Và sau khi Quốc hội ra Nghị quyết 87, Thủ tướng có chỉ đạo và Bộ Nội vụ lập ban nghiên cứu, trong đó có mời nhiều đại diện cơ quan như Ban Tổ chức Trung ương, Ban Kiểm tra Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Tòa án Nhân dân Tối cao, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao, các Bộ: Tư pháp, Công an, Tài chính, Đầu tư tiến hành đánh giá, hội thảo, nghiên cứu và lấy ý kiến chuyên gia, nhà quản lý.

Cho rằng Bộ trưởng Nguyễn Thái Bình trả lời chưa tập trung vào vấn đề, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã nhắc lại câu hỏi của đại biểu: “Câu hỏi đơn giản thôi. Trung ương làm như thế có đúng không? Bây giờ làm như thế thì địa phương có làm được không? Yêu cầu Bộ trưởng trả lời.

Khẳng định tới thời điểm này không có văn bản nào cho phép làm – Bộ trưởng Nguyễn Thái Bình cho biết, qua nghiên cứu của Bộ Nội vụ có hai nhóm ý kiến là đề nghị chức danh này, nêu rõ ưu điểm, hạn chế và nhóm hai đề nghị không có quy định chức danh này.

“Ngày 8-10, Bộ Nội vụ đã xin ý kiến Thủ tướng và Thủ tướng giao Bộ Nội vụ chủ trì nghiên cứu hoàn thiện Đề án. Trong khi đang thời gian nghiên cứu thì ở cả Trung ương và các địa phương không được tiếp tục làm” – Bộ trưởng Nguyễn Thái Bình nhấn mạnh.

Theo Nhandan.org.vn