Thứ tư,  21/04/2021

UBND tỉnh họp thường kỳ tháng 11 (Kỳ 2)

LSO - Ngày 19/11/2015, đồng chí Vy Văn Thành, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên họp thường kỳ tháng 11 ( kỳ 2).

               

                      Đồng chí Vy Văn Thành phát biểu kết luận tại cuộc họp

Phiên họp lần này tập trung bàn và ban hành Bảng giá đất điều chỉnh trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; quy định chế độ nhuận bút trong lĩnh vực báo chí, xuất bản, kết quả thực hiện biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước, các tổ chức hội có tính chất đặc thù và tổng số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Lạng Sơn năm 2015.

Sau khi các nội dung được đưa ra thảo luận, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đã có những ý kiến kết luận cụ thể. Đối với Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành bảng giá đất, đồng chí yêu cầu cần làm rõ một số nội dung trong Quyết định cụ thể trên địa bàn thành phố Lạng Sơn và huyện Văn Lãng; điều chỉnh giá đất ở nơi có nhiều biến động (>20%). Đối với dự thảo quy định chế độ nhuận bút…đồng chí Vy Văn Thành cho rằng đây là việc cần thiết nhằm kịp thời động viên, khích lệ cũng như thúc đẩy nâng cao chất lượng báo chí. Đồng chí cũng ghi nhận sự nỗ lực, nghiêm túc, trách nhiệm của các ngành trong việc xây dựng nội dung dự thảo. Đồng chí yêu cầu, phạm vi thực hiện cần xem xét điều chỉnh. Theo đúng hướng dẫn của các bộ, ngành. Đồng thời đồng chí yêu cầu Sở Tài chính phối hợp với Sở Tư Pháp, Sở Thông tin Truyền thông kiểm tra, rà soát trang tin, bản tin để phân loại cụ thể.

Đối với nội dung còn lại, phiên họp cơ bản nhất trí thông qua. Với các nội dung trong chương trình do Sở Tài chính; Công an tỉnh; Thanh tra tỉnh; Ban Dân tộc tỉnh; Cục thi hành án dân sự chuẩn bị, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các ngành hoàn thiện dự thảo báo cáo gửi về cơ quan soạn thảo trước ngày 25/11/2015.

Tin ảnh: Đình Quyết