Thứ năm,  22/04/2021

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, khóa XVI

LSO - Chiều 19/11/2015, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lạng Sơn tổ chức hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, khóa XVI (phiên đột xuất), họp bàn các nội dung liên qua đến công tác cán bộ sau Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 – 2020. Đồng chí Trần Sỹ Thanh, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

               

              Đồng chí Trần Sỹ Thanh, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, thống nhất, bỏ phiếu thông qua việc: Miễn nhiệm chức vụ cán bộ lãnh đạo HĐND tỉnh, UBND tỉnh nhiệm kỳ 2011- 2016, do không đủ tuổi tái cử cấp ủy nhiệm kỳ 2015- 2020; Giới thiệu ứng cử đối với các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI để HĐND tỉnh bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XVI, chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2011- 2016; đề nghị Bộ Chính trị phê duyệt nhân sự tỉnh giới thiệu để kiện toàn chức danh Phó Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn, nhiệm kỳ 2015- 2020, Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2011- 2016 và nhiệm kỳ 2016- 2021 từ nguồn nhân sự trong quy hoạch tại chỗ đã được Ban Tổ chức Trung ương phê duyệt.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Phiên họp này có ý nghĩa quan trọng đảm bảo thực hiện chủ trương của Đảng về công tác cán bộ, nhất là việc kiện toàn các chức danh chủ chốt  của tỉnh. Việc phân công, bố trí, sắp xếp cán bộ sau đại hội Đảng bộ tỉnh được thực hiện bảo đảm đúng quy định của Trung ương. Những đồng chí được giới thiệu đều đúng tiêu chuẩn, cơ cấu, quy hoạch và có tính kế thừa, bảo đảm phát huy năng lực, trình độ, góp phần cùng Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lãnh đạo Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị trong những năm tới.

Tin ảnh: Hồ Xuân Hương