Thứ năm,  02/12/2021

Đồn Biên phòng Chi Ma: Thực hiện hiệu quả công tác giáo dục chính trị

(LSO) – Những năm qua, Đảng ủy Đồn Biên phòng Chi Ma (BPCM) quan tâm thực hiện Đề án “Đổi mới công tác giáo dục chính trị (GDCT) trong giai đoạn mới” theo Quyết định 2677/QĐ-BQP, ngày 23/7/2013, của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Qua đó, bồi dưỡng, nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần đoàn kết, ý chí quyết tâm, tự lực tự cường của cán bộ, chiến sĩ (CBCS), góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện.

Năm 2018, cấp ủy tập trung giáo dục cho CBCS học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường công tác xây dựng Đảng gắn thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, công hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”. Tổ chức học tập lồng ghép các nội dung về chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Chiến sĩ Đồn Biên phòng Chi Ma tìm hiểu thông tin qua sách, báo

Thiếu tá Đỗ Đức Hiệu, Bí thư Đảng ủy, Chính trị viên Đồn BPCM cho biết: Công tác GDCT của đơn vị được tổ chức bằng các hình thức: nghiên cứu chuyên đề; sinh hoạt chính trị, tư tưởng; ngày chính trị – văn hóa – tinh thần; thông báo chính trị – thời sự, đọc báo, nghe đài, xem truyền hình; giáo dục thông qua các ngày lễ lớn của đất nước và quân đội. Đơn vị từng bước đổi mới phương pháp học tập, đưa máy trình chiếu vào phục vụ giảng bài, với các hình ảnh trực quan, sinh động, thu hút, giúp người học hiểu bài nhanh hơn, sâu hơn; quá trình tổ chức học tập, giảng dạy kết hợp đàm thoại, nêu câu hỏi để người học trao đổi, thảo luận, kịp thời định hướng về nhận thức, trách nhiệm và hành động cho CBCS.

Trên tinh thần “xây” đi đôi với “chống”, lấy nhân tố tích cực đẩy lùi tiêu cực, đấu tranh, ngăn chặn suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, nâng cao bản lĩnh chính trị, ý thức trách nhiệm của quân nhân. Năm 2018 và 2 tháng đầu năm 2019, đơn vị đã biên soạn được 30 chuyên đề, tổ chức giảng dạy cho các đối tượng. Việc giảng dạy, học tập chính trị cơ bản thực hiện cùng với phân tích, chứng minh bằng những ví dụ hoạt động thực tiễn, làm phong phú cho nội dung bài giảng. Trong học tập, cấp ủy, chỉ huy thông tin lồng ghép về tình hình thời sự thế giới, khu vực, trong nước, nhiệm vụ của lực lượng và đơn vị. Ngoài ra, trao đổi, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của CBCS, kịp thời nhắc nhở, chấn chính những đồng chí có tư tưởng, nhận thức chưa đúng đắn trong thực hiện nhiệm vụ, tạo sự đoàn kết, thống nhất. Nhờ đó, tình hình tư tưởng của bộ đội ổn định, giữ vững lập trường, phẩm chất, đạo đức, lối sống, chấp hành nghiêm kỷ luật quân đội. Năm 2018, qua kiểm tra, đánh giá nhận thức về GDCT, 100% CBCS đạt yêu cầu, có trên 80% đạt  khá, giỏi.

Từ thực tiễn triển khai, học tập hiệu quả công tác GDCT đã tạo bước chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tu dưỡng, rèn luyện, bồi đắp phẩm chất đạo đức CBCS. Thiếu tá Nguyễn Đức Bính, Trạm trưởng Trạm Kiểm soát Biên phòng Chi Ma cho biết: Trong công tác kiểm soát cửa khẩu, đơn vị giáo dục cho CBCS thực hiện nhiệm vụ có tác phong làm việc nhanh nhẹn, hoạt bát, thái độ làm việc vui vẻ, hòa nhã, lịch sự, không gây phiền hà cho khách, thông thoáng về cơ chế. Trong 2 tháng đầu năm 2019, đơn vị đã làm thủ tục xuất nhập cảnh cho trên 19.500 lượt khách qua lại cửa khẩu bằng giấy thông hành, đảm bảo chặt chẽ về thủ tục, pháp lý.

Năm 2019, Đảng ủy Đồn BPCM tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); nghị quyết của cấp uỷ các cấp. Đồng thời, chú trọng nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng; khắc phục triệt để các khâu yếu, mặt yếu, ngăn chặn không để xảy ra vi phạm kỷ luật quân đội; giữ vững và tăng cường mối quan hệ đoàn kết quân, dân, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị.

NÔNG ĐÌNH QUANG