Chủ nhật,  11/04/2021

Đảng ủy Khối CCQ tỉnh: Quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 12 (khóa XI)

LSO- Ngày 20/11/2015, Đảng ủy Khối CCQ tỉnh tổ chức Hội nghị nghiên cứu, quán triệt và triển khai thực hiện các văn kiện Nghị quyết Trung ương 12 (khóa XI) và thông báo kết quả Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 – 2020. Tham gia hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ khối, Bí thư, Phó Bí thư các chi, Đảng bộ trực thuộc.

Theo đó, Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ 12 (khóa XI) họp từ ngày 5 đến 11/10/2015 tại Thủ đô Hà Nội đã thảo luận và cho ý kiến về: Tình hình kinh tế- xã hội, ngân sách nhà nước năm 2015; kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2016; việc chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021; công tác chuẩn bị nhân sự Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII… Đối với Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 – 2020 diễn ra từ ngày 27 – 29/10/2015, đúng như chương trình đề ra và thành công tốt đẹp. Với những nội dung chính như: Tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2010 – 2015 và xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015 – 2020. Thảo luận, đónggóp ý kiến vào Dự thảo Văn kiện Đại hội XII của Đảng; Bầu Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI và Bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Qua hội nghị nhằm giúp cán bộ, đảng viên nắm vững và hiểu rõ các nội dung cơ bản các văn kiện Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) đã thông qua và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015-2020. Từ đó, xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết một cách cụ thể, sát hợp với điều kiện của cơ quan, đơn vị để lãnh đạo tổ chức thực hiện thắng lợi. Đồng thời, làm tốt công tác tư tưởng, tuyên truyền rộng rãi trong quần chúng nhân dân về các chủ trương, quan điểm của Đảng, tạo sự đồng thuận trong quá trình tổ chức thực hiện.

 

Tin, ảnh: Nông Đình Quang